เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ศ่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Biomes of the Earth : Taiga


A Week in the Zone


Asia : Grade 3-6+


The Art of Flash Animation : Creative Cartooning


Google Apps Script for Beginners


Africa : Grades 3-6+


An Archaeology of Images : Iconology and cosmology in Iron Age and Roman Europe


วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

The Foundations of Modern Time Series Analysis


Mind Reading Games for Fun and Profit : A Complete Course of Instructon for Beginners


The Book of Rules .. The Right Way to do everything


The Big Picture .. On the origins of Life, Meaning and the Universe Itself


The Museum of Extraordinary Thinkgs


Magical World of Harry Potter


The Management Bible : The Ultimate Management Resource


The Little Green Math Book


The Kingdom of Rarities


The Human Body : A Science Workbook for Ages 4-6


วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

The History of Life : A Very Short Introduction


The Atom and Biological Science


The Pilosophy of Mathematics Education


The Noble Eightfold Path and Its Factors Explanied


Srilanka Journal of Buddhist Studies


Seeing Through : A Guide to Insight Meditation


Programming Game AI by Example


Physics of Protein-DNA Interaction


Philosophy of Behavioral Biology


Misquoting Jesus : The Story Behind Who Changed the Bible and Why


Mind, Matter and Quantum Mechanics


Mathematical Applications and Modelling


Marketing Management


The manuals of Buddhism (The Expositions of Buddha Dhamma)


Encyclopedia of Education


Drum Programming


Complete Hypnotism Mesmerism Mind-Reading...


Chicken Soup Teenage Soul : 101 Stories of Life Love and Learning


A Discourse on Hemavata Sutta


C# 2010 All in One for Dummies


Breaking Through the Self-Delusion


Beginning 3D Game Development with Unity


วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

The Magic of Reality : How we know what's really true


Magic Universe : A Grand Tour of Modern Science


Lies My Teacher Told me : Everything Your American History textbook get wrong


Dr, Paula's Good Nutrition Guide for Babies, Toddlers, and Preschoolers


Encyclopedia the Reconstruction Era,Volumes 1 & 2


Beer : Tap into the art and science of brewing


Archimedes to Hawking : Law of sceince and the great minds behind them


Ancient Greek CultsAliens : The Antropology of Science Fiction