เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ศ่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560

Strategies for Successful Writing


Sticks Stones, Roots & Bones .. Hoodo, Mojo & Conjuring with Herbs


Statistics in Plain English


Statistical Demography and Forecasting


Security and Privacy in Communication Network


วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560

Planetary Science : A Lunar Perspective


Patrick Moore's Astronomy .. A Complete Introduction


Origin of the Moon


Opportunities in 5G Networks .. A Research and Development Perspective


Weird History


์Network Programmability and Automation .. Early Release


Networking for DummiesMy Family Past, Present, and Future


Multivariate Statistical Methods .. A Primer


Moon Trip


Mastering Knots and Splices


Mastering Wireshark


Make: Family Projects for Smart Objects


Lunar Bases and space activities of the 21st Century


Learning Network Forensics


Learn Business Analytics in Six Steps Using SAS and R


Knots and Ropework .. Eric C. Fry


Knots and How to Tie Them


Knots & Ropework .. The Ultimate Encyclopedia of


A Guide to Teaching Introductory Psychology


Implementing Cisco Collaboration Applications (CAPPS)


History and Science of Knots


Evolutionary Genetics


Emerging Communication Technologies Based on Wireless Sensor Networks


DK Handbook of KNots


DIY Solar Projects .. How to put the sun to work in your home


Distributed Computer and Communication Networks


Displaying Your Findings


Device to Device Communications in Cellular Network


Decorative Knots .. Geoffrey Budworth