เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562

Jim Christy .. A Vagabond Life ..


It's been Said Before .. A Guide to the Use and Abuse of Cliches


Introducing Elixir


Inspired Bites .. Unexpected Ideas for Entertaining From Pinch Food Design


Infinity Causation & Paradoc


Imran Khan .. The Cricketer, the Celebrity, the Politician


Improving Newborn Infant Health in Developing Countries


Imamate and Leadership .. Lessons on Islamic Doctrine


Home Style by City


History's Greatest Hits


History, Ideology and Bible Interpretation in the Dead Sea Scrolls


็Heart Imagery.. A Path to Enlightenment


The Heal Your Gut Cookbook .. Nutrient-Dense Recipes for Intestinal Health Using the GAPS Diet


็Healthcare Information Security and Privacy


GunDigest Book of Modern Gun Values


GunDigest Book of Long-Range Shooting


Gliding .. From Passenger to Pilot


Getting Past Your Past .. Take Control of Your Life with Self Help Techniques from EMDR Therapy


Germaine .. The life of Germaine Greer


Gental Yoga Arthritis


Gaining Groud .. the origin and evolution of tetrapods


Fundamental Papers in Wavelet Theory


Frugal isn't Cheap .. Spend Less, Save More, and Live Better-


Ireland .. Frommer's 2015


Fluid Dynamics .. Boundary Layers


Flow Injection Analysis .. Instrumentation and Applications


วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562

Fitbit Dummies


Fifty Shades of Kale .. 50 Fresh & Satisfying Recipes that are round to Please


Fifty Shades of Domination .. My True Story .. Mistress Miranda


Father and Son .. Vintage Gosse


Face to Face .. Amazing new looks and inspiration from the top Celebrity makeup Artist


Facelift by Apuressure .. Easy to learn applied immediately


Explore Jerusalem & Tel Aviv .. Insight Guides


Exit Plan .. A novel


Evolution and Selection of Quantitative Traits