วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Super Series : Obtaining Information for Effective Management


Object-Oriented Programming With Ansi-C


Nanophysics and Nanotechnology


Mastering Digital SLR Photography


Managing Workplace Chaos


Managing Health and safety


Management Yourself


1000 Inventions and Discoveries : DK Smithsonian


Food and Culinary Arts : Field Guides to Finding a New Career


Digital Photography : The Missing Manual


Digital Lighting & rendering


CupCakes


Create Your Own Digital Photography


Carcinogenic and Anticarcinogenic Food Components


Carbonated Soft Drink : Formulation and Manufacture


Biotechnology in Flavor Production


Biofilms in Food Environment


วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Managing Yourself


Managing Time : Learning Made Simple


Managing Safety


Approaching Nudity


Leading with Safety


Introduction to Health and Safety at Work


Introducing Management : A Development Guide


Introduction to General Relativity


Information in Management : Superseries


Information and Knowledge Management


Increasing Productivity and Profit Through Health & Safety


Improving Safety Culture : A Practical Guide


Health and Safety Pocket Book


The Million Pound Bank Note


Human Safety and Risk Management


Human Factors and Behavioral Safety


Hitler's Secret Science


Henri Poincare and Relativity Theory


เนื่องจากหนังสือบางเล่มต้องใช้เนื้อมากในการเก็บ จึงอัพโหลดไปเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการฟรี ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยกว่ารายการที่ต้องดาวโหลดมาก่อนที่จะเปิดอ่าน