เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563

The Web Design Book


Women's Literacy in Early Modern Spain and the New World


Thrown Together .. Sixteen pieces


The Ultimate Guide to Learning Chess


The Rough guide to Kenya ... Expert Advice. Full coverage easy to use


The Rise of Birds .. 225 Million Years of Evalution 2e


The Professional Photoshop Book


The Poetics of Eros in Ancient Greece


The Pill .. Are you sure it's for you?


The Luck Archive .. Exploring Belief, Superstition, and Tradition


English Renaissance Tragedy .. The Cambridge Companion to


Drawing Animals .. The artist's guide to


Support Vector Machines and their Application in Chemistry and Biotechnology


Secret History .. The Story of Cryptology


Eastern Europe .. Rick Steves


Precession, Nutation, and Wobble of the Earth


Philosophy and Modern Liberal Arts Education


Performative Materials in Architecture and design


Excel Functions and Formulas


Ultimate Dumbbell Guide


Material Revolution II New Sustainable and Multipurpose Materials for Design and Architecture


Making Android Accessories with IOIO


Love and Other Emotions


Looking and Seeing .. Way of Seeing volume I


Learning Virtual Reality .. Tony Parisi


Islam and English Law .. Lights, Responsibilities and the Place of Shari'a


An Introduction to Chemistry .. Mark Bishop


Impossible Returns .. Narratives of the Cuban Diaspora


Honour, Violence Women and islam..


Focusing .. Beyond the Selfie


Erectile Dysfunction Protocol .. a full list of the different amino acids enzymes and Proteins to be added to your diet


Engineering Creative Design in Robotics and Mechatronics