เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562

Waste to energy Conversion Technology

Hybrid Hydrogen Systems Stationary and Transportation Applications

Our Car as Power Plant

Renewable Hydrogen Technologies

Oil in the Sea III .. Inputs, Fates, and Effects

An Introduction to Internal Confinement Fusion

The Release of Thermonuclear Energy by Inertial Confinement .. Ways to wards Ignition

Biofuels .. Production, application and development

Energy Efficiency and Management in Food Processing Facilitiess

Large Wind Turbines

Polymers for energy Storage and Conversion

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Polymers for Energy Storage and Conversion

IECC international Energy Conservation Code

Water Power .. Science Matters

Electricity Markets and Power System Economics

Wind Turbines .. Ibrahim

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Wind Turbines ibrahim al

Plasma Physics and Fusion Energy

Power electronics for Modern Wind Turbines

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Power Electronics For Modern Wind Turbines

Handbook of Energy Volume II : Chronologies Top ten Lists and Word clouds

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Handbook of Energy

Handbook of Petroleum Product Analysis

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Handbook of Petroleum Product Analysis

Polymers for PEM Fuel Cells

Biorefinery 2030

วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562

Fundamentals of Natural Gas Processing

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Fundamentals of Natural Gas Processing

Biodiesel .. Feedstocks and Processing Technologies

Biomass and Alternate Fuel Systems .. An Engineering and Economic Guide

Clean Coal Technologies

Renewable and Alternative Energy Resources

Renewable Resources and Renewable Energy .. A Global Challenge

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Renewable Resources and Renewable Energy .. A Global Challenge

Streamline English Departures .. Workbook A

ABC Pronuncuary .. A Merican English Pronunciation Dictionary

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ABC Pronunciary : American English Pronunciation Dictionary

English as a Second Language and English Literacy Development

The Effortless English Club .. Automatic English for the People

The Cambridge Encyclopedia of The English Language

Longman Pronunciation dictionary .. Study Guide

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Longman Pronunciation Dictionary : Study Guide

Teaching English as a Foreign Language

Reading Writing Skills .. Natural English