เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

World Trade Center


When Bad Crammar Happens to Good People .. How to avoid Common errors in English


Visual Architecture


The Symbolic Construction of Community


The Secrets Brother John Hamman


The Representation of the Past .. Museums and Heritage in the Past Modern World


The Online English Grammar


The English House Through Seven Centuries


The Eiffel Tower .. History's Great Structures


Technical Writing made Easier


The Construction of Houses 5e


Structural Foundation Designers' Manual


The Sketch Up Workflow for Architecture


วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

Reviving the City of Aspiration


Electrical Principles


New Grammar Practice for Pre-Intermediate Students


Modeling - Based Teaching in Science Education


Mnemonics .. Magic Lovers


Introducing Lyotard .. Art and Politics


วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

Number From Ahmes to Cantor


Numbers at Work .. A Cultural Perspective


Mindstretching Puzzles


Nature's Numbers


Mystifying Math Puzzles


More Puzzle, Paradoxes and Brain Teasers


More Mathematical Morsels


Mrs. Perkins's Electric Quilt


Metamagical Themas .. Questing for Essence of Mind and Pattern


Maths .. A Student's survivlal guide


Edexcel International GCSE French


Edexcel International GCSE Chemistry , Practice BookTrue North .. a Life in the Music Business


์New Mathematical Diversions


Mental Math1


Biology IB Diploma 2e