เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

Make: Woodworking for Young Makers


Writing the Research Paper 7e


Writing Up Your Family History .. A do-It-Yourself Guide


Weather Analysis and Forecasting


Visualizing Human Geography


Visual Stories .. Behind the lens of Vincent Laforet


Uses of Technology in Lower Secondary Mathematics Education


Urban Centres in Asia and Latin America .. Heritage and Identifies in Changing Urban Landscapes


วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562

๊Upgrading & Fixing Computers for Dummies


Understanding and Using Statistics in Psychology


Understanding Statistics ..in the behavioral Sciences


Understanding Flight 2e


Tropical Cyclone activity over the North Indian Ocean


Transportation and Revolt


Tools in Fluvial Geomorphology


The Neurobiology of Autism


Tidal Semimentation of the Sunderban's Thakuran Basin


์NewScientist .. This Book Will Blow Your Mind


The Visual Arts: A History


The Virial Theorem In Stellar Astrophysics


The Reality of Psychotronic Weapons Today


The Practice of Functional Analytic Psychotherapy


The Physical Basis of Chemistry


Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy 8e


The Theories of Psychotherapy and Counselling


The Magic of Robert Houdin.. An Artist's Life


The Lorenz Equations .. Bifurcations, Chaos, and Strange Attractors


The Fundamentals of Stellar Astrophysics


The Jazz Piano Book


The Cambridge Dictionary of Statistics 4e


The Basic Practice of Statistics 6e