วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

woman and Teaching


Windows Store apps .. A deployment guide for Education


Windows 8.1 Deployment Planning .. A guide for education


Why Millions Survive Cancer


White Mars .. or, the mind set free


Venomous Animals


Urban Music Education .. A Practical Guide for Teachers


The Unknown Teaching of Lao Tzu


Trilingualism in Family, School and Community


The Lego Mindstorms .. EV3 Laboratory


Time 's Arrow


วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Rapid Diagnoses in Ophthalmology .. Retina


Problem Solving Courts .. Social Science and Legal Perspectives


Primary Box .. Word games and activities for Younger Learners
Primary Reading Box .. Reading Activities and Puzzles for Younger Learners


Preventing Problems Behaviors


Poplar Science .. Your next vacation.


Population Genetics


Pocket Atlas of Sectional Anatomy


Magnetic Resonance Imaging


Physical - Chemical Treatment of Water and Wastewater


Plastic Surgery .. Clinical Problem Solving


People, Plants & Genes


Pedagogy, Intellectuals and Dissent in the Later Middle Age


Parasitology for Medical and Clinical Laboratory Professionals


Paradigms Lost .. Learning From Environmental Mistakes, Mishaps, and Misdeeds


Oxford Dictionary of Eath Sciences


On Food and Cooking .. the science and Lore of Kitchen


Neuroimaging .. A Teaching File


Networking .. Self - Teaching Guide


Molecular Typing of Blood Cell Antigens


Mister Amperduke .. A Story on Picture by Bob Byrne


เนื่องจากหนังสือบางเล่มต้องใช้เนื้อมากในการเก็บ จึงอัพโหลดไปเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการฟรี ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยกว่ารายการที่ต้องดาวโหลดมาก่อนที่จะเปิดอ่าน