เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

Coherent Light Microscopy .. Imaging and Quantitative Phase analysis

Physics Handbook .. The Facts on File

Greenhouse Gases

Superconductivity .. An Introduction

A Student's Manual for A First Course in General Relativity

Bubbles. Drops, and Particles in Non-Newtonian Fluids

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ bubbles drops and particles

Learning Unity Physics

Conquering the Electron

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562

Science Uncovered : animal Engineering

BBC Focus Future of UsIsaac Asimovs : Science Fiction

PCToday 2013

EPE : Everyday Practical Electronics ..Compact High Performance Amp

BBC Focus : Robots Like Us

PC Quest .. tech predictions 2015

Handyman : The perfect Deck

Photography ..new hot nikon

Crafts .. Beautiful Christmas in the making

Artists & Illustrators .. bright ideas

This Week .. Room for Growth

The Economist .. Workers on tap

Physics for you ... core concept on Doppler Effect

ZigZag

Health Intelligence 2015

The Year in Science Discover : 100 Top Stories of 2012

Inside Sport

Chicago Athlete .. get out of Town

Nikola Testla .. Lecture Begore the new yourk Academy of Sciences

CountryLife .. Scotland's Wild Paradise

New Scientist .. the Mirror of Ourselves

New Scientist .. Head Transplants

Outdoor Photography .. Landscape wildlife reuse adventure

Physics for you .. Core Concept on Pseudo Force