เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Practical Hydraulic Systems


How Did the First Stars and Galaxies Form?


The How Not to Die Cookbook .. 100 + Recipes to Help Prevent and Reverse Disease


Pinciple of Internal Medicine .. Self-Assessment and Board Review


็Handbook of the Solar-Terrestrial Environment


The Sommelier's Guide to Wine


Goddess .. The Secret Lives of Marilyn Monroe


Giant Planets of Our Solar System 2e.. Atmospheres, Composition and Structure


Galazy Morphology and Classification


Edison & The Electric Chair .. A Story of Light and Death


Climate Change the Facts


Awaken the Spirit Within .. Ten Steps to Ignite Your Life


Automate This .. How Algorithms Came To Rule Our World


Arteriovenous Malformations of the Brain and Spine


วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Galaxy Formation and Evolution


Galaxies in the Universe 2e.. An Introduction


Eclipses of the Sun


Practical Fiber Optics


Emotional Success .. The Power of Gratitude, Compassion, and Pride


Dynamic Planet .. Mercury in the Context of Its Environment


Dust in the Galactic Environment 2e


Double Stars for small Telescopes


DIY Drones for the Evil Genius


Design World .. Internet of thing handbook


Cores to Clusters .. Star Formation with Next Generation Telescopes


Comets .. Nature, Dynamics, Origin and Their Cosmogonical Relevance


Comets and the Origin of Life


The Creative Writing Students Handbook


Catastrophic Events Caused by Cosmic Objects


Cardiovascular Health .. How Conventional Wisdom is Failing us


Discoverin the Solar System 2e


Distant Worlds