วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

Manufacturing Yogurt and Fermented Milks


Build Your Dreams : How to make a Living Doing What you Love


Geometry Revealed : A Jacob's Ladder to Modern Higher Geometry


Management : People Performance Change


Experimental Techniques for Low-Temperature Measurements


Managerial Economics : A Problem Solving Approach


Malay for Everyone : Designed to Help Learners Understand Grammar, Master Reading and Writing Skills


Implant Surfaces and Their Biological and Clinical Impact


Handbook of Health Survey Methods


Good Food Fast : Deliciously Healthy Gluten -Free Meals


Get Started Painting : Learn to pint step by step in water color


วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

Forcing for Mathematicians


FBP : Federal Bureau of Physics

หนังสือการ์ตูนเพื่อความบันเทิง

Essential Oil Safety


Essential Oil Bearing Grasses : The Genus Cymbopogon


Equilibrium Statistical Mechanics of Lattice Models


DK : An Introduction to Oil Painting


And Yet It Moves : Strange Systems and Subtle Questions in Physics


Analytic Hyperbolic Geometry in N Dimension


Algebraic Geometry : A Concise Dictionary
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

the Photographer's Guide to Making Money : 150 ideas for Cutting Costs and Boosting Profits


Make : Crash Stunt Plane : Easy to build fly and fix


Make: Arduino Bots and Gadgets


Macworld : Apple's Plans for 2015


Macmillan English Grammar in Context


Lusooma


Lose Weight Now : The Easy Way


The Longman Writer : Rhetoric, Reader, Research, guide, and Handbook


The Long Walk : A Story of War and the Life That Follows


The Living Cosmos : our search for Live in the Universe


เนื่องจากหนังสือบางเล่มต้องใช้เนื้อมากในการเก็บ จึงอัพโหลดไปเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการฟรี ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยกว่ารายการที่ต้องดาวโหลดมาก่อนที่จะเปิดอ่าน