เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563

Scooby-Doo! The Rotten Robot


 

Sesame Street .. The Together Book


 

Scooby-Doo! and the Scary Snowman


 

The Night Before Christmas


 

Mickey Mouse .. Coloring Book


 

Color Atlas of Pediatric Anatomy, Laparoscopy and Thoracoscopy


 

Cognitive Informatics in Health and Biomedicine
 

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563

Canine and Feline Skin Cytology


 

Atlas of Craniocervical Junction and Cervical Spine Surgery


 

Alcohol and Aging


 

Atlas of Robotic Urologic Surgery


 

Atlas of Infections in Neurosurgery and Spinal Surgery


 

Atlas of Normal Imaging Variations of the Brain, Skull, and Craniocervical Vasculature


 

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563

Solong, and Thanks .. Hitchhiker's Guide to Galaxy


 

Mostly Harmless .. Hitchhikers Guide to the Galaxy


 

The Immortalists .. If you knew the day you were coming to die now would you choose to live?


 

The Widows of Malabar Hill .. A Mystery of 1920 Bombay


 

The Road Not Taken .. Edward Lansdall and the American Tragedy in vietnam


 

Red Moon Rising .. Sputnik and the Rivalries that ignited the space age


 

How We Got to Now .. Six Innovation That Made the Modern World


 

Here is Real Magic .. A Magician's Search for Wonder in the Modern World


 

Need to Know


 

When .. the scientific secrets of Perfect Timing


 

Green


 

The Largesse of the Sea Maiden


 

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563