เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ศ่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Dictionary of Contemporary SLANG


Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders .. DSM-5


Cyber Spies .. The Secret History of Surveillance, Hacking, and Digital Espionage


Designing Brand Identity


Deep Down Things .. The Breathtaking Beauty of Particle Physics


Decision-Making Support Systems: Theory & Practice


Dark History of the Catholic Church


Cyber Operations .. Building, Defending, and Attacking Modern Computer Networks


Crystalline and Non-Crystalline Solids


Criticizing Art


Yard & Garden Structures


Differential Equation .. Methods and Application


Cracking the Einstein Code


Computer Security Threats


Cook Simple .. effortless cooking every day


Convince Them in 90 Seconds


Control Engineering .. An Introduction with the use of Mathlab


Conquering Gmat Math and Integrated Reasoning


Connectedness and Contagion .. Protecting the Financial System From Panics


A Concise History of Modern India


Composition and Function of the Extracellular Matrix .. In the Human Body


Complete Self massage Workbook


Control Engineering Problems with Solutions


Constructive Anatomy


Listening .. Collins English for Life


Complete Plumbing & Cental Heating


Rocks, Gems and Minerals


Cold War Jets .. Royal Air Force Fighters & Bombers


Coding for Beginners .. in easy steps


Clinical Textbook of Addictive Disorders


Cider Beans, Wild Greens, and Dandelion Jelly


Computers and Information Technology


Chardin and the Still-Life Tradition in France


Capital Returns


Cancer Survival Guide