เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ศ่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

The Big book of Ready to go Writing Lessons


The Arduino Inventor's Guide


The Farmer's Market Cookbook


Teaching English to Children


The Assassin and the Therapist


Zen and the art of motorcycle maintenance


The Angry Therapist


The Economics of Money, Banking and Funancial Markets .. Mishkin


The Dollar and National Security


The Future of Psychoanalysis


The Complete Sailing Manual .. DK


Essentials of Biology


Drawing Physics


Biology .. Concepts & Connections


An Introduction to Physical Geography and the Environment


An Introduction to Geometrical Physics


วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

The Beginner's Guide to Starting a Garden


Sunscreens Regulations and Commercial Development


Sustainable Resilience of Energy Systems


Stories to Tell to Children


Species Diversity and Extinction


Speaking Out .. Storytelling and Creative Darma for Children


Sovereign Money


Solar Energy and Solar Panels


Skin Moisturization


Shadow Banking


Scala: Guide for Data Science Professionals .. Learning Path


Recent Advances on Energetic Materials


Real Science Adventure


Python Data Science Handbook


Psychoanalysis Society, and the Inner World


Psychoanalytic Conversations


Principles of Polymer Science and Technology in Cosmetics and Personal Care


Preservative-Free and Self-Preserving Cosmetics and Drugs


Picture Grammar for Children