เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ศ่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

The Britannica Guide to the History of Mathematics .. Math Explained


The Anatomy of Stretching


The Art of Doing Twice the Work in Half the Time


The Everything Kids Joke Book .. Side Splitting Rib-Tickling Fun


The Complete Photo Guide to Home Improvement .. Black & Decker


The complete Guide to Build-Ins ... Black&decker


The Baker Illustrated Bible Dictionary


Sustainable Building Design book


The Ultimate Guide to US. Army Survival Skills, Tactics,and Techniques


Adventures of a Curious Character .. Surely You're Joking Mr. Feynman


Sugar Impact .. Diet Cookbook


Statistical Methods for Geography


The Starving Artist Cookbook


Speed Reading .. The Comprehensive Guide to Speed Reading


Speak Like a CEO .. Secrets for Commanding Attention and Getting Results


Lonely Planet Indonesia


Simplify 26 Simple Habits of Highly Successful People


Simon Hopinson Cooks


Sick Jokes


Short Selling Stocks with Connors RSI


Short Selling Stragegies, risks and rewards


Shoot Sexy .. Pimp Photography in the Digital Age


Shelf Life Evaluation of Foods


Sexual Fitness 7 essential Elements to Optimizing Your Sensuality, Satisfaction, and Well-being


วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Historical Topics for the Mathematics Classroom


HD British Cinema


Historical dictionary of Architecture


Hello Bicycle .. An Inspired Guide to the Two-Wheeled Life


HBR's 10 Must Read .. The Essentials


Happy-Go-Yoga


HBR's 10 Must Reads .. On Managing Yourself


Hamilton the Revolution


Hacking for Beginners .. Learn How to Hack a complete Beginners guide to Hacking ...


Hacking Electronics


The Handbook of English Pronunciation