เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ศ่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

Greenhouses ..The complete Guide to DIY


Russia's Frozen Frontier


Revelations Alien Contact and Human Deception


Rethinking the power of Maps


Planet Earth .. DK one million things


วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

Origins .. How the planets, Stars, Galaxies, and the Universe


Geophysical Hazard .. Minimizing risk Maximuzing Awareness


Exploring Polar Frontiers .. A historical Encyclopedia


Deserts ..Franklin


Optimization of Cooling Systems


Optimization Algorithms in Physics


Occult Theocrasy


วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

New World Killis .. Killifishes of the world


More Jewelry Making .. Teach Yourself Visually .


Aquarien Atlas .. Mergu


Mathematical Modeling in Science and Engineering .. An Axiomatic Approach


Back to Nature .. Malawi Buntbarsche


Lignocellulosic Biomass-Energized Fuel Cells


Laser Technology .. Introduction to


Introduction to Microprocessors and Microcontrollers


Heat Transfer Virtual Lab for Students and Engineers


Essays in Energy


Companion Encyclopedia of Geography


Alternate Names of Places


วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560

Clinical Handbook of Psychological Disorders


Worldmark Encyclopedia of Cultures and Dailylife


Cities of the World


City ..DK.Eyewitness Books


Boys Get Anorexia Too .. Coping with male eating disorders in the family