เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ศ่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Mechanics of Microelectromechanical System


Marketing Food to Children and Adolescents


Magic for the 21st Century .. Future Ritual


Machine Vision .. Automated Visual Inspection and Robot Vision


London Top10 2017 .. DK Eyewitness Travel


Linux Server Security


Lifestyles Related to Eating Habits in Ready Meal Consumption


Leaf Sweeteners .. resources, Processing and Health Effects


IT Security Risk Control Management


Improvised Medicine .. Providing Care in Extreme Environments


Human Health and Nutrition


How Marriage Became One of Sacraments


็Handbook of Solar Energy


Guitar for Beginners


Geen Tea and Health .. Antioxidant Properites, Consumption and Role In Decease Prevention


Graphene Oxide .. Fundamentals and Application


Garlic Consumption and Health


Fruit Juices .. Properties, Consumption and Nutrition


Fruit and Pomace Extracts .. Biological Activity, Potential applications and Beneficial Health Effects


RFID Handbook .. Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards, Radio Frequency Identification


Food Poisoning .. Outbreaks, Bacterial Sources and adverse Health Effects


Learn Easy .. Ethical Hacking for Absolute Beginners


English Today


Dog Training . . a Step by Step Guide to Dog Training for Beginners


Dictionary of Computer Acronyms and Appreviations


Designing Digital Games


Depression 101 .. A Practical Guide to


Declutter Your Mind .. How to stop worrying, relieve Anxiety..


Current Status of Sugarcane Research in India


Coffee .. Everything you ever Want to Know about Coffeeou ever Wante


Beyond the Sales Process


Astronomy .. Special Issue Top 10 Space stories of the Year Jan 2017

Astrology .. the only book you'll ever need


Arexx Arduino Robot


American Extremism