เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ศ่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Networking Stragegies for the New Music Business

Adventure Guide to New Hampshire

New Sensors and Processing Chain

New Dictionary of History of Ideas

101 Internet Businesses You can start from home


101 Puzzles in Thought & Logic


101 Mathematical Projects


วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

100 Perceptual Puzzles


100 Bullshit Jobs .. and how to get them


100 % Mathematical Proof


11 Steps to create a successful Web Site

10 Things They Never Tell you when you Start Work .. And Why I


3D Handset and Network Design


3D Game Programming .. All in one


วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Color Atlas of Human Poisoning and Envenoming


Chemistry Today .. May 2017


CAD/CAM/CIM 3e


Biology for Dummies


Branding Yourself .. How to use Social Media to Invent or Reinvent Yourself


Brain Bytes .. quick Answers to Quirky Questions about the brain


Computational Fluid Dynamics


Biological Anthropology 4e .. The Natural History of Humankind Craig Stanford


Battle of the Band


Batman .. Cool Cat


Applied Nanotechnology


A History of Science in World Cultures


The Animals of Farmer Jones


All You Need to Know About Amarino


A History of the Jews in Christian Spain Vol I, II

 


A History of the Inquisition of the Middle Ages


วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

New Sensors and Processing Chain


Networking Strategies for the New Music Business


Museum Politics


More Electronic Gadgets for the Evil Genius .. 40 New Build it


Molecular Genetics of Recombination