วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Metal Casting


Total Body Work book


Maximum Strength


Maximum Muscle Minimum Fat : The Science of Physical Perfection


Mathematical Methods for Students of Physics and Related Fields


Mathematica in Action


Making Sense of People : Decoding the Mysteries of Personality


Manual of Soil Analysis


Great Critical Thinking Puzzles


Making Sense of Sex


Living in a Nutshell Posh and Portable Decorating Ideas for Small Spaces


The Lives of Ants


Light : Science & Magic .. An Introduction to Photographic Lighting


Lighting Technology : A Guide for television, Film and Theatre


Learn to Sail : The Simplest Way to Start Sailing


Learn Russian : the Fast and Fun Way


วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Dynamic System, Economic Growth, and the Environment


Do it Yourself : Organizing for Dummies


Discrete Mathematics DeMystified : A Self-Teaching Guide


The Discovery of India : Jawaharlal Nehru : Centenary Edition


Oxford Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology


A Dictionary of Philosophy of Religion


The Dhandho Investor : The Low-Risk Value Method to High Returns


Critical Thinking, Reading, and Writing


The Big Book of Desserts and Pastries


Darwin Loves You : Natural & Selection and the Re enchantment of the World


Relish : An Adventure in Food , Style, and Everyday Fun


Critical Thinking : Brooke Neel Moore


Cook Yourself Thin Faster


Cooking : The Japanese Way


Consciousness and Social Brain


Consciousness : A Mathematical Treatment of Global Neuronal Workspace Model


Computer Music : Radical Rhythms


Computer and Computing Technologies in Agriculture


Complexity in Chemistry Biology, and Ecology


เนื่องจากหนังสือบางเล่มต้องใช้เนื้อมากในการเก็บ จึงอัพโหลดไปเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการฟรี ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยกว่ารายการที่ต้องดาวโหลดมาก่อนที่จะเปิดอ่าน