วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Dictionary of Water and Waste Management


Concise Oxford English Dictionary


Design Patterns : Elements of Reusable Object-Oriented Software


Design for Six Sigma


Oxford Concise Companion to Classical Literature


Computational Fluid Dynamics


Oxford Concise Dictionary of Quotations


Carbon Chemistry


Artemis Fowl


Bioinformatics


Biomedical Engineering


Bacteriophages : Methods and Protocols


Applied Physics : Schaum's outlines


Applications of Fuzzy Logic in Bioinformatics


Amphibionics : Build Your Own Reptilian Robot


Allies at War : America, Europe and the Crisis over IRAQ


Cisco CCIE Lab Study Guide: All in one is all you need


Accounting Information: Users and ses :Microsoft2500 Keywords to get you Hired


201 Killer Cover Letters


201 Organic Baby and Toddler Meals


30-Second Commute


Oxford Companion to 20th-Century Poetry


5 Steps to a 5 : AP Macroeconomics and Microeconomics


วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Skills for Managing Rapidly Changing IT Projects


Professional Portrait Retouching Techniques for Photographers using Photoshop


Android Application Development


Principles of Quantum Computation and Information : Basic Concepts


Popular Mechanics : 20 Bold Ideas


Popular Science : China the Secret Arsenal


Pictures & Tears


PHP, MySQL and Apache All in One


เนื่องจากหนังสือบางเล่มต้องใช้เนื้อมากในการเก็บ จึงอัพโหลดไปเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการฟรี ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยกว่ารายการที่ต้องดาวโหลดมาก่อนที่จะเปิดอ่าน