เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Discourse and Knowledge


The Dirties Race in History


Digital Art Book


Deadlift Dynamite : How to Master the King of All Strength Exercises


The C Answer Book


Adaptive Thinking

Spark Charts : Study Tactics


Make: Zero to Maker : Learn Jus Enough to make just about anything


Your Career Game : How Game Theory can Help You Achieve Your Professional Goals


Yoga : Perfect Balance


Writing Skill : Succedd in 20 minutes a Day


DK : World War II .. The Definitive Visual History


Workout Manual


Working It Out


Wiring Repairs : Black&Decker


Wireless Data Demystified


Windows 8 XAML Primer


Why Intelligent Design Fails


Who Pulling Your Strings : How to Break the Cycle of Manipulation and Regain control of You Life


What the Nose Knows : The Science of Scent is Everyday Life


What is Your What : Discover the one amazing thing you were born to do


What do Women Want


Weird Inventions


Encyclopedia of Weapons of World War II


Encyclopedia Warrior Peoples


Wacky Weather


Visualizing Physical Geography


A Visual Dictionary of Architecture


Visible Signs


Violent Python


Vertebrate Biology


วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Vertebrate Palaeontology


Using R for Introductory Statistic


U.S. History


Microsoft Excel Made Easy


Unique Games and Sports Around the World


Bathroom Reader : Plunges into History


The Ultimate Digital Music Guide


The Ultimate Guide to Graphic Design


Trends in Pharmacological Science


Transforming IT Culture


Toward a Naturalistic Political Theory : Aristotle, Hume, Dewey,......


DK Top 10: Rio De Janeiro


Earth as an Evolving Planetary System

Think Fast : Accurate Decision Making Problem Solving and Planning


The U.S. Navy Seal Survival Handbook


Know Your Fats: The Complete Primer for Understanding the Nutrition of Fats, Oils and Cholesterol
Investment Banks Hedge Funds and Private Equity


Journey Into Caves