เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

Confidence Hacks .. 99 Small Actions to Massively Boost your confidence


Cellulite Pathophysiology and Treatment


Brothers and Sisters of Disabled Children


Biomaterials in Orthopedics


Be the best (bad presenter) ever


Algebra and Trigonometry 4e .. Young


All the Math You'll Ever Need .. A Self-Teaching Guide


Algebra Readiness Made Easy .. Grade 1, 6

Peruvian Archaeology .. A Critical History


Peru .. Dk eyewitness Travel


Personality and Psychotherapy


Periodization Training for Soprts


Periodization in Rugby


Peace Is every Step

Papa's Day Surprise .. The Berenstain Bears and the


Panic Away .. Your Life Free From Panic Attacks


Pacific Northwest .. DK eyewitness Travel


Outsmarting the Scam Artists


วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

Win 10 Manual


Why is Sex Fun .. the evolution of Human sexuality


Gravity is a Push


Historical Capitalism


Climbing Mount Laurel .. the struggle for affordable housing


Capitalism and Sport .. Politics Protest People and Play


Buying Time .. The Delayed Crisis of Democratic Capitalism


วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

The Energy Evolution


SYNC The Emerging Science of spontaneous order


The Earth and the Moon .. The Solar System


The Ear Book .. A Complete Guide to Ear Disorders and Health


The Crime Book .. DK Big Ideas


The Cosmic Perspective .. 8e


The Cosmic Code


Oceanography .. 9e


Modelling Diesel Combustion


Life in the Universe .. Beginner Guides


How to Grow Organic Plants Indoors Led Lights


Gardening Bundle for Dummies .. Fruit and Veg , Composting, Storing and Preserving


วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561

Foundation of College Chemistry ..15e


Encyclopedia of Medical Physics


Do-It-Yourself Basics


DNA .. The Story of the genetic revolution


Diet Evolution .. Dr. Gundry's