เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Zeolites for Cleaner Technologies


The 7 Habits that will Change Your Life Forever


The BBC News Styleguide


Corrosion Science and Technology


Modern Encyclopedia of Herbs


Lessons from Fukushima


83 Minutes .. The Doctor, the Damage, and the Shocking Death of Michael Jackson


International Encyclopedia of Statistical Science


Halogen Bonding I


The Belly Fat Diet .. Lose your belly , Shed excess weight, Improve health

Bioseparations Science and Engineering


A History of Chinese Science and Technology


Oxford Concise Dictionary of Art & Artists


Oxford Concise Dictionary of Literary Terms


Oxford Concise Dictionary : World Religions


Little Bets : How to breakthrough Ideas emerge from small discoveries


Introducting Aesthetics


Functional Beauty


European Aestheticism and Spanish American ModernismoColeridge, Language and the sublime


Art and Life in Aesthetism


Art in Three Dimension


วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

How to Bake : Your Complete Reference Book
Anatomy of Criticism


An Introduction to the Philosophy of ArtAesthetics and the Philosophy of Art


Aesthetic Creation


A Philosophy of Gardens
Oford concise Dictionary of th Christian Church
Oxford Concise Dictionary of Archaeology
Natotechnology


วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Dictionary of Water and Waste Management


Concise Oxford English Dictionary


Design Patterns : Elements of Reusable Object-Oriented Software


Design for Six Sigma


Oxford Concise Companion to Classical Literature


Computational Fluid Dynamics .. the basics with applications


Oxford Concise Dictionary of Quotations


Carbon Chemistry


Artemis Fowl


Bioinformatics


Biomedical Engineering


Bacteriophages : Methods and Protocols


Applied Physics : Schaum's outlines Crash Course


Applications of Fuzzy Logic in Bioinformatics


Amphibionics : Build Your Own Reptilian Robot


Allies at War : America, Europe and the Crisis over IRAQ


Cisco CCIE Lab Study Guide: All in one is all you need