เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

Understanding The Nanotechnology Revolution


Understanding Syntax


Understanding Semantics


Understanding Medical Education


Understanding Social Media


The Materials Physics Companion


Guide to Bees and Honey

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

Biodiversity and Earth History


Asia A Concise History


Astrology .. DK Eyewitness Companions


A Quarium Plants .. Christel


AP Architect Project


American Civilization .. An Introduction


Ancient Egypt 39,000 BCE


A History of Western Philosophy


A Handbook of Industrial Ecology


Advanced practical Medicinal Chemistry


Advanced Biomaterials in Biomedical Engineering and Drug Delivery System


A Crude Look at the Whole .. The Science of Complex Systems


ACP.. American College of Physicians


Learner's 50 Common Errors .. A Practical Guide for English Learners


Your Soul Contract Decoded .. discovering the sipritual Map of Your Life


Plant Food Can Heal You


A Companion to Early Cinema


Wireframing Essentials .. An Introduction to User experience design


Using R for Numerical Analysis in Science and Engineering


Universal Design .. Principles and Models


Troubleshooting Oracle Performance


DK The Most Fantastic Atlas of the Wholl Wide World


The Handmaids Tale .. Margaret Atwood


The Htchhiker's Guide to the Galaxy


The America Economy .. A Historical Encyclopedia


Successful Program Management


Raspberry Pi Server Essentials


DK Smoking Meat . . Tools Techniques, cuts, recipes


365 Sex .. Dare You to..


Romeo and Juliet


Introduction to Reversible Computing


Rapid Phototyping with JS


Rapid Graphs with Tableau 8


Python Network Programming Cookbook


Programming JavaScript Applications


Programming 3D Applications with HTML5 and WebGL


Pride and Prejudice .. Jane Austen


PHP Unit Essentials


Parallel Science and Engineering Applications .. The Charm ++ Approach


Off the Network .. Disrupting the Digital World


Object Oriented Analysis and Design for Information Systems


Adobe Photoshop CS6 .. New Perspectives


Mastering Hyper-V 2012 R2 with System Center and Windows Azure