เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

How to Study as a Mathematics Major


How the Body Knows Its MindThe Nature of Nature.. The discovery of super waves and How it changes everythingAcoustic and Midi Orchestration for the Contemporary Composer


No Fear in Business and in Life

The Innovator's Toolkit .. 50 Techniques for Predictable and sustainable

High Power Laser Matter Interaction


The Unwritten Rules of the Highly Effective Job Search


The Hands on Guide for Science Communication


Quick & Easy Vegan Cookbook : 50 Trouble Free Recipes


The Handy History Answer Book


2003 Guide to the Gardens


Grounding Concepts : An Empirical Basis for Arithmetical Knowledge


Grammar and Writing Handbook


วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

How to make Girls Chase


Get Rich Slow : Start Now Start Small


Geology for Civil Engineers


Natural Disasters.. Facts on File Science Library


Go! All In One


The Triple "O" Guide to Female OrgasmsFundamental Statistics for the Behavioral Science 7e,8e

Build the Ultimate Custom PC


Friendship : Development, Ecology, and Evolution of a Relationship


Foundations of Geometry


Forbidden Science


Culture and custom of France

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Culture and Customs of France

DK Visual French English Bilingual DictionaryFoundations of Large - Scale Multimedia Information Management and Retrieval


Field Geophysics


Fast Diets for Dummies


The Ezra Pound Encyclopedia


Cooking the Middle Eastern


วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Fast Diets for Dummies


The Ezra pound Encyclopedia


The Everything Orgasm BookSexual Morality ..in the world's religions

Getting Started with the Internet of Things


Fuel Cell Projects for the Evil Genius


Galileo and 400 Years of Telescopic AstronomyThe Franco-Prussian War : The German Conguest of France..


GMAT : Foundations of GMAT Math


Explorations in Economics


Feed Your Genes Right


Essentials of Communication Science & Disorders


Essentials of Logistics & Management : The Global Supply Chain


Essential Cinema : An Introduction to Film Analysis


Everything You Need to Know About Fat Loss


็Higher Engineering Mathematics


Economic Interdependence and War