เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Human Body .. Kingfisher KnowledgeHow to Write a Great Research Paper


Home Power : August/ September 2000


How Come They're Happy and I'a Not


How : A Handbook for Office Professionals


How we o Harm


How to get a PhD


How to Draw Comics : The Marel Way


Home Design .. Annual Collector's Edition 2014

Home Power : The Basics of Salar Hot Water august/september 2001


Baby Faces


Baby instein : See and Spy Counting


Baboushka and The Three Kings


Arthur's Tooth : Marc Brown


Arthur's Eyes : Marc Brown


The Harriet Lane Handbook : The Johns Hopkins Hospital


The Happiness Advantage : The Senven Principlesof Positive spychology That FulSuccess and Performance at Work


Handmade Garden Projects


The Hand Book of Good English


Handbook of Farm, Dairy and Food Fachinery Engineering


Handbook of Plant and Crop Physiology

T้he Complete Guide to Vitamins, Herbs and Supplements


A Guide to Effective Literacy Instruction


Fuly Present


The Everything Backyard Farming Book


Dictionary of Architecture and Building Technology


Billboard Hot 100 Singles Chart 2014
Atomic Ace ( He's Jut My Dad)


Batman : The Purr-Fect Crime


Arthur Writes a Story


Arthur's pril Fool


Disney Activity Book : Moviebook Library

วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Foods of Kenya


Foods of Germandy


Handbook of Food Engineering Practice


Foo Processing Handboo


Flexible Solar Cells


The Flat Stanley Collection


DK Eyewitness Guides : Flag


Children's Mathematics

Film, Theory and Philosophy The Key thinkersFacts and Fiction About Food an Cooking : Kitchen Myths


Excel 2010 Made Simple


The Everything Pressure Cooker Cookbook


Cambridge Preparation for the Toefl Test


The Everything Kids Math Puzzles Book


The Everything How to Start : A Home Business Guidebook


Europe's New State of Welfare : Unemployment, employment Policies and Citizenship


Essentials of Oceanograhy 9,10e .. Trujillo Thurman

An Introduction to electrical Science