เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Product and Process Design Principles


Green Power .. Perspectives on Sustainable Electricity Generation


Odd and the Frost Giants


Nursing Research .. Reading, Understanding, and Applying


No B.S. .. Guide to Powerful Presentations .. The Ultimate No Holds Barred plan to Selling anything with Webinars, online media, speeches and seminars


The New Standard Encyclopedia of Ar . . architecture Sculpture ..Painting


The Men's Health .. Big Book of Exercises


Matlab .. An Introduction with Applications


Managing Engineering and Technology


Management Information System .. Managing the Digital Firm


The life and time of Mickey Rooney


Learning Chef


Economics for investment Decision Makers


Learning C# by Developing Games with Unity 3D


In the Plex .. How Google Thinks, Works, and Shapes our Lives


How to Teach Your Children Shakespeare


วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Design for the Mind


Descartes .. an intellectual biography


Delivering performance in Food Supply Chains


Database Design and Implementation


The Crisis in the Pacific .. The Battles for the Philippine Islands by the Men Who Fought Them


Cambridge Introduction to the History of Art .. The Nineteenth Century


Descartes' Secret Notebook


Grow Cook Eat .. A food Lover's Guide to Vegetable Gardening


Flash Boys .. A Wall Street Revolt


Europe by Eurail .. Touring Europe by Train


The Complete Guide to Drying Foods At Home


Confessions of a Prepper.. Comprehensive Survival Guide


Autodesk Revit Architecture 2015 essentials


วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Yes! 50 Scientifically Proven Ways to be Persuasive


Windows 10 for Dummies


Windows 10 Anniversary Update Bible .. the comprehensive tutorial resource


Will It Fly? .. How to Test Your Next Business idea so You don't waste Your Time and Money


Wild Fermentation .. The Flavor, Nutrition, and Craft of Live-Culture Foods

Wicked Good Burgers .. Fearless Recipes and Uncompromising Techniques for the Ultimate Party


Water on Mars and Life


Vertical Gardening


Vertical Gardening: more Garden


Venus and Mercury .. and How to Observe Them


Uranus, Neptune, Pluto, and the outer Solar System

Unix and Linux System Administration Handbook


Unf*ckology.. A Field Guide to Living with Guts and Confidence


Understanding Variable Stars


The Ultimate diabetes .. Meal Planner


The Wine Bible


The Vintage Wedding Book .. 100 ideas


Tuscany .. Simple Meals & Fabulous feasts from Italy


The Ultimate Anti-Cancer Cookbook