เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Internet marketing


The Rough Guide to Moscow


The Rough Guide to St. Petersburg


St. Petersburg day by day


Russia ebook edition .. Lonly Planet


Pauline Frommer's New York City .. Spend less See more


Frommer's NYC Free & Dirt Cheap .. 382 free events attractions,classes & more


Frommer's New York City with Kids


Frommer's' New York City day by day


Georgia, Armenia & Azerbaijan


วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Extraordinary X Men

Writers on Artists .. Modern Painters

World Survey of Climatology .. Future Climates of the World

World of Dinosaurs .. How it works Illustrated

Wine for Dummies

The World of Bruegel 1525-1569

World History for Dummies

Words in time and place

Where the Red Fern Grows

William Blake .. Kathleen

Why .. A Guide to finding and using Causes

William Blake Art

What makes a Rembrandt a Rembrandt?

What makes a bruegel a bruegel?

What Makes a Degas A Degas?

Vincent Van Gogh Art

Van Gogh Museum

The Visual Dictionary of Graphic Design

The Ultimate Guide to Photography

Under a Green Sky .. Global Warming , the mass extinctions of the Past..

Ultrashort Pulse Laser Technology

U.S. History for Dummies

Ultimate Olympic Weightlifting

Twentieth Century History for Dummies

Complete Illustrated Guide to Turning

Trilingualism in Family, School and Community

Transformers .. Robot in Disguise

Traditional Arts of Japan

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

To Explain the World .. The Discovery of Modern Science

The Lost World of Impressionists

Chemistry, Manufacture and Applications of Natural Rubber


The Historical Jesus For Dummies

The World of Giotto 1267-1337

This Star won't go out .. The Life a words of Esther Earl

The Young Leonardo

The World of Rembrandt 1606 - 1669

The World of Delacroix 1789-1865

The World Encyclopedia of Dinosaurs & Prehistoric Creatures

The Trader's Pendulum .. The 10 Habits of Highly Successful Traders

The Vikings