เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

The Great Book of Chocolate


Advances in Chemical Engineering .. Photobioreaction Engineering vol 48


The Spiral Galaxy M33


Theory of Harmony ..

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Theory of Harmony arnold

The Life of Stars


The Galaxies of the Local Group


The Enlightenment .. Reason, Tolerance and Humanity


The Biology of Desire .. Why Addiction is not a Disease


The Incas.. Inside an American Empire


Sun, earth and Sky


Stardust, Supernovae and the Molecules of Life .. Might We all be Aliens?


Sirius Brightest Diamond in the Night Sky


Sexing The World .. Grammatical Gender and Biological Sex in Ancient Rome


Sex and Death .. An Introduction to Philosophy of Biology


Route 66 Road Trips .. Discover the Freedom of Open Road .. Lonely planet


Planets, Stars, And Galaxies


Planet Mars .. Story of Another World


Physical Chemistry


Philippines .. Lonely Planet


Observer's Guide to Stellar Evolution


New Species ..Numbers


New Scientist .. The End


New Scientist .. How to make Dark Energy Disappear


The Real SCI .. National Geographyic


Nanocomposites for Musculoskeletal Tissue Regeneration


Molecular Biology 2e


Modern Analysis of Biological Data


Mathematics and Methodology for Economics


Marketing Data Science


Kitchen Matrix


Maps of Civil War .. The Roads they Took


Manufacturing Hysteria .. Survellance and Secresy in Modern America


Make Getting Started with 3D Printing


Make ..Sensors


Magic and Superstition in Europe


Magician of the Movies .. The Life of Walt Disney


Undeniable .. How Biology Confirms our Intuition that life is Designed


Concepts and case Studies in Chemical Biology


วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Looking Like The Enemy .. My story of imprisonment in Jpanese-American Internment Camps


Rome .. Lonely Planet


Living on One Acre or Less


Living off the Grid .. 8 creative ways on how not to dependent on Society and its infrastructure on order to survive


Living Forward .. A Proven Plan to Stop Drifting and Get the Life You Want


Lifestyle Entrepreneur


Learn to Weld


Learn to Timber Frame


Learn Python in A Weekend, Python for Beginners


Learn PHP 7


Lean in 15 minute


Late To The Ball .. Age. Learn. Fight. Love. Play Tennis Win