เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

American Wild Flowers .. Coloring Book

Sally and the Some-Thing

Arthur's April Fool

Magic Fish

Wish Upon A Mom

I Can Read Fancy Nancy Sees Stars .. Beginning Reading

I Can Read Fancy Nancy at the Museum .. Beginning Reading

Where the Sidewalk Ends .. The Poems and Drawings of Shel Silverstein

Officer Buckle and Gloria

The American Southeast

Classic Motorcars .. Coloring Book

Animals .. A Science Workbook for Ages 4-6

The Lorax .. Dr. Seuss

Children Picture Dictionary with general Knowledge

The Mystery Megapack

The Complete Fairy Tales

Camp Adventure

ฺBritannica Discovery Library 12 Volumes

The New Children's Encyclopedia DK

Heidi

I am a Bunny

Marsupial Sue

On Beyond Zebra .. By Dr.Seuss

From Someware Out There

Indian Tales and Folk Tales

Lusooma

Race to Win

By the Shores of Silver Lake

Little Town on the Prairie

On the Banks of Plum Greek

Sound : Britannica Discovery Library

100 Great Problems of Elementary Mathematics Their History and Solution

Animals .. A Golden Exploring Earth Book

History of the World Key Stage 2 .. How it Works

A First Mensa Puzzle Book

A Trip To Heaven

Bapu .. Part I, II

Champak

OOdles of Doodles

Ten Apples Up On Top! by Dr.Seuss

Lewis and Clark for Kids .. Their Journey of Discovery with 21 Activities

Children's Series

Backyard Nature Coloring Book

Children's book of Philosophy

Homer Price

Let's Hop to It! .. Wonder pets

The Night Before Summer Vacation

Where are You?

Sealed with a Kiss .. Step into Reading