เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554

พิพิธภัณฑ์ขุมพลังแห่งการเรียนรู้

ภาษิตและคำสอนภาคกลาง

ความเก่ง 7 ชนิด

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

พื้นฐานทฤษฎีดนตรี