เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558

First Aid for the Emergency Medicineclerkship 2e

The Principles of Astronomical Telescope Design

Read my Lips .. A Complete Guide to the Vagina and Vulva

Atlas of Urodynamics


Atlantis Destroyed


New Brunswick & Prince Edward Island .. Hunter travel Guides


Astronomy a Self-Teaching Guide


Activating Vocabulary through Picture


Advanced Granulation Theory at Particle LevelAbnormal PsychologyAstronomy 123 : Galaxies and the Expanding Universe


Astronomy : 40 Greatest astronomical Discoveries of all time


Force Animal DrawingBasics in Epidemiology and Biostatistics

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Basics in Epidemiology and Biostatistics

The Astronaut Wives Club


Asian Photography


Art Self & Knowledge


Arts : A Science Matter


Artistic Truth : Aesthetics, Discourse and Imaginative Disclosure


Artists & Illustrators : Painting Outdoors


The Art of the Infinite : The Pleasures of Mathematics


Art and Intention : A Philosophical Study

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Film as art

Around the World in 80 Minutes


็How to argue with an Economist


Fearful Symmetry .. is God a Geometer


Are You Ready? : An Indepth Guide to Citizen Prepareness


ฺBeer .. DK Eyewitness Companions


Astronomy .. DK Eyewitness Book


Aquaponic Gardening


Introduction to the Foundations of Applied Mathematics


วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558

A Practical Guide to Racism


Powering Planet Earth : Energry Solutions for the Future


Physics of The Future : How Science will shape human destiny and our daily lives by the year 2100


Oh, the Places You'll Go : Dr. Seuss

The Origin of Idea :


Occult Principles of Health and Healing


No Gym, No Time, No Problems : Simple fitness Solutions for Busy PeopleMysterious Creatures : A Guide to Cryptozoology


Microbiology Experiments


Medicine and Religion C. 1300Mathematics Quiz Book


A Texbook of Markist Philosophy


Marketing Strategy


Life, Temperature and the Earth: The Self-Organizing Biosphere


Laboratory Safety for Chemistry Students


Knowledge Management and Organizational Learning : Annals of Information Systems


The Age of Rembrandt .. Dutch Painting and Drawings of the 17th Center