เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563

Education, Poverty and Gender


Digital Home Networking


Design and Simulation of Spectrum Management Methods for Wireless Local Area Networks


Cultural Semantics and Social Cognition .. A case Study on the Danish Universe of Meaning


Cocoa Design Patterns .. Developer's Library


Classic Golf Hole Design


Carbohydrates .. Comprehensive Studies on Glycobiology and Glycotechnology


Building the Past .. Prehistoric Wooden Post Architecture in the Ohio Valley- Great Lakes


Breast Cancer for Dummies


Breaking Into Acting for Dummies


Bread Machines for Dummies


Brazilian Jiu-jitsu Basics .. Mastering the Essential Techniques


วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563

Branding for Dummies


Blueprint Crochet Sweaters


Bible and Cinema: Fitty Key Films


Battle of Bulge `1944-45 .. Battle Story


basic Airbrush Painting Techniques


AutoCad MEP 2016


Astrophysical Techniques .. 6e


Art Gallery Theorems and Algorithms


An Illustrated Encyclopedia of Traditional Symbols


American Poetry After Modernism


Aesthetics of interaction in Digital Art


A People's History of Christianity


A History of Rome under the Emperors


1100 Words You need to know


Oxford .. Dictionary of Modern and Contemporary Art


วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563

The Web Design Book


Women's Literacy in Early Modern Spain and the New World


Thrown Together .. Sixteen pieces


The Ultimate Guide to Learning Chess


The Rough guide to Kenya ... Expert Advice. Full coverage easy to use


The Rise of Birds .. 225 Million Years of Evalution 2e


The Professional Photoshop Book


The Poetics of Eros in Ancient Greece


The Pill .. Are you sure it's for you?


The Luck Archive .. Exploring Belief, Superstition, and Tradition


English Renaissance Tragedy .. The Cambridge Companion to


Drawing Animals .. The artist's guide to


Support Vector Machines and their Application in Chemistry and Biotechnology


Secret History .. The Story of Cryptology


Eastern Europe .. Rick Steves


Precession, Nutation, and Wobble of the Earth


Philosophy and Modern Liberal Arts Education


Performative Materials in Architecture and design


Excel Functions and Formulas


Ultimate Dumbbell Guide


Material Revolution II New Sustainable and Multipurpose Materials for Design and Architecture


Making Android Accessories with IOIO


Love and Other Emotions