เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

The Elements of Investing


Electronic Engineering and Computing Technology


Electromagnetic Radiation


Electric Motors & Drives : Thechnical Manual


Electric Motors and Drives


Electricity and Magnetism


E - Learning and The Science of Instruction


Electronic Circuits for the Evil Genius


Education for All : Ontario


Edexcel A2 Physics : Student Book


Eco - Sex : Go Green Between the Sheets and Make Your Love Life Sustainable


The Economics of Cloud Computing


Ecological Gardening : Your Safe Path to a Healthy Beautiful Garden


Ecohydraulics : An integrated Approach


Eating Well : The Best of Spring


Eating For the Seasons : Cooking for Health and happiness


Dumbing Us Down : The Hidden Curriculum of Compulsory Schooling


Fire in the Hole; How to play Golf without It Being difficult

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Fire in the Hole; How to play Golf without It Being difficult

Drug Guide for Nurses


Drop the Fat Panties : The Greyskill Guide to a Better Body


Dropped Names : Famous men and woman as I knew them


Drinking water Treatment


Dreamland : Adventures in the Strange Science of Sleep


Dramatic Success


DNA : The Secret of Life


The Dispossessed


Discovering Geometry : An investigative Approach


Digital Photography : The missing manual .David Pogue's


Digital Photographer : Work with low light


Digital Photographys : Getting Started in


Digital Principles : Schaum's Outlines


The Dictionary of Dreams 10,000 Dreams Interpreted


Dictionary of Mathematics Terms


The Encyclopedia of Diabestes


Development in Sedimentology : Hydrodynamics and Sedimentation in Wave - Dominated Coastal Environments


Details Men's Style Manual


Desk Encyclopedia of Plant and Fungal Virology


Design You Imagination : Free Web Design E-Book


Design : A very short Introduction


Alzheimer's for Dummies


Design for How People Learn


Anatomy for Fantasy Artists


Death by Food Pyramid : Shoddy Science Sketchy Politics and Shady Special Interests Ruined Your Health ..and how to reclaim It


Dealing with People you Can't Stand : How to Bring out the best in people at their Worst


Current Therapy in Orthodontics


Data Center Virtualization Fundamentals


Dangerous Grain


Curves and Surfaces


The Current of Space : Isaac Asimov


Atmospheric Chemistry and Physics