เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

Easy Mentalism

Double Your Dating .. What Every Man Should Know About How to be Successful with Woman

Dogs Bite .. But Balloons and Slippers are more Dangerous

Dogs Behaving Badly .. An A to Z Guide to Understanding

DNA Recombination and Repair

Fruit Vegetable Gardening DK.. The Definitive Guide to Successful Growing

Dirty Little Secrets of the Record Business .. Why so much music you hear Sucks

Direct Struggle Against Capital

วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560

The Death Marches .. The Final Fhase of ..Genocide

Crime & Punishment in Istanbul 1700-1800

Crime & Punishment in Ancient Rome

Countries and Their Culture

Countries of the World .. and theirs Leaders Year book

Cognitive Neuroscience Robotics B

Computer Science : Foundation .. Ideas and People


Complete Life Science Resource .. UXL

Company Profiles for Students

Color Atlas of Genetics

Cognitive Robotics

วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560

Cities of the World 6e

Circuit Analysis .. Theory and Practice

Child Development .. Psychology Reference Series

Chemistry .. Foundations and Applications

Capitalism and the Historians

Capitalism 4.0 .. The Birth of a New Economy in the Aftermath of Crisis

International Directory of Business Biographies

Music Career .. Building a Successful 21st Century

Branding Yourself online

Body Tricks

Behavioral Genetics

Beginning Family Dog Training

Attacking Soccer .. Tactics and Drills for High-Scoring offense

Animal Sciences

Analysis of Genes and Genomes

Analog Integrated Circuits for Communication

Advanced Materials Innovation

Am I Boring My Dog? .. and 99 Other Things Every Dog Wishes you KnewAging of the Genome .. The Dual Role of DNA in Life and Death

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560

A Dictionary of Genetics 7e

269 Amazing Sex Games

ABC of Clinical Gen etics 3e

1001 Things you din't know you want to know

500 Smoothies & Juices

50 Things Every Young Gentleman Should Know

50 Popular Beliefs tha People Think are True

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

Unusual Boats

Understanding Statistical Error .. A Primer for Biologist

Understanding Wall Street 4e

The Encyclopedia of U-Boats From 1904 to the Present

The Sense of the Past .. Essays in the history of the past