เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

Not Impossible .. The Art and Joy of Doing What Couldn't be Done


Modern PHP


Mastering Excel Macros.. Object Variables- Book 6


Low Carb High Fat Cooking for Healthy Aging


Love Your Job .. The New Rules for Career Happiness


Lost Girls .. An Unsolved American Mystery


The Knockoff Economy.. How imitation Sparks innovation


Java in a Nutshell


Java For Testers


Italian Cookbook of Famous Pizza Restaurant Recipes


Internet Safety .. Surfing and Using the Internet in Safely


HTML, CSS Mobile Development for Dummies


็HTML5, JavaScript, and JQuery .. 24-Hour Trainer


Holistic Solutions for Anxiety & Depression in Therapy


Hell- Bent .. Obsession, Pain and the Search for Something Like Transcendence in Bikrm Yoga


Famous Recipes Cookbook .. Rediscover 70 All-Time Super Star Classic Recipes


Deliciously Irish .. The best of irish country cooking


Deliciously Ella .. 100+ Easy Healthy, and Delicious Plant-Based, Gluten-Free Recipes


The Dash Diet of Beginners


Cooking Together .. Real Food for the Whole Family


Cybersecurity in our Digital Lives .. Protecting our Future


Crisis Communication in a Digital World


วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

Come as Your are .. the surprising new science that will transform our sex life


Cheap .. the high cost of discount culture


Biggest Loser Family Cookbook


A - Z of Needlepoint


A - Z of Crewel Embroidery


Amsterdam .. Lonely Planet


And Man Created God .. Kings, Cults, and Conquests at the time Jesus


1001 Recipes you've always wanted to cook


100 words every 4th Grader Should know


Thirty Days of Grilled Cheese


17 Day Slimdown .. See Results in Days, Not Weeks!


5k & 10k .. From Start to Finish


10 Simple Solutions to Chronic Pain .. How to Stop Pain from Controlling your life


You can't read this .. forbidden books, lost writing , Mistranslation & Codes


Wonder Woment .. Sex, Power, and the Quest for Perfection


Value investing .. From Graham to Buffett and BeyondThis Great Escape .. The case of Michael Paryla


The Wild Oats Project .. One Womwn's Midlife Quest for Passion at any Cost


The Whole Heart Solution .. Halt Heart Disease now with the best alternative and traditional medicine


The Other Side of Wall street


The Number Mysteries .. A Mathematical Odyssey Through everyday life


The Means of Reproduction .. Sex, Power and the Future of the world


The Holistic Beauty Book .. Over 100 natural recipes for gorgeous healthy skin


The Foothills Cuisine of Blackberry Farm


The Big Book of Raw Salad Dressings .. By the raw Redhead


The Armchair Economist .. Economics & Everyday Life


Quick & Easy Martini Recipes


Keep Calm It's Just Real Estate