เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562

Subsurface Fluid Flow and Imaging


Statistics without Tears .. A Primer for Non-Mathematicians


Statistics Without Maths for Psychology


Statistics in a Nutshell


Statistics for Psychology


วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562

Water Rules Grade 2


Museum Adventures Grade 2


Creativity and Innovation in the Music Industry


Apples Across America Grade 2


The Jews of Bohemia & Moravia .. Facing the Holocaust


Music Genres and Corporate Cultures


Hedge Funds DeMystified .. A self-Teaching Guide


Going for Gold Grade 2


The Regis Study Skills Guide


The Eggs Are Hatching! Grade 2


Plants and the Sun Grade 2


Measure Me! Grade 2


Heat Transfer and Fluid Flow in Minichannels and Microchannels


From Here to There .. Grade 2


Steal This Music


Legal and Business issues in the music industry


How Apollo .. Flew to the moon


วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562

Statistics Essentials for Dummies


Statistical Analysis for Education & Psychology Researchers


Statistical Methods for Psychology


Landscapes .. Acrylic Painting


Deep Learning Illustrated .. A Visual Interactive Guide to Artificial Intelligence


วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562

Sao Francisco Craton Eastern Brazil


Semiconductor Nanostructures for Optoelectronic Applications


Schizophrenia 2e


The Royal Road to Card Magic


Rivers .. The Power of Ancient Rome


วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562

Research Methods.. Sagepub


Research Design and Methods


Research Design Explained


Research Methods in Clinical Psychology


Radiogenic Isotope Geochemistry


วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562

Qualitative Research Methods in Psychology .. Combining Core Approaches


Qualitative Data Analysis 2e


Psychological Testing .. Principles, Applications and Issues


Psychiatry made Ridiculously simple


Psychiatry for General Practitioners


Problem-Based Behavioral Science and Psychiatry


Principles of Psychotherapy 3e .. Promoting Evidence-Based Psychodynamic Practice


Primal Healing your Health


Pretest Psychiatry .. Prepare Early .. Score HigherฺิBankers, Bureaucrats, and Central Bank Politics