เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

The New Stock Market .. Law, Economics, and Policy


Mauser Military Rifles of the World 5e


Intermediate Written Chinese Practice Essentials


Intellectual Privacy .. Rethinking Civil Liberties in the Digital Age


Insect Molecular Biology and Ecology


Hollywood's West


Absolute Beginner's Guide to a Lite and Healthy Lifestyle


Getting It Published ... A Guide for Scholars


Encyclopedia of Jewish Folklore and Traditions


American Film History .. Selected Readings Origins to 1960


Amateur Media .. Social Cultural and Legal Pespectives


A History of Movies .. A Film by Film Look at the Art Craft, and Business of Cinema


วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562

Fundamentals of Electric Machines .. A Primere with Matlab


From Buildings and Loans to Bail-Outs .. A History of the American Savings and Loan Industry 1831-1995


Encyclopedia of Giants and Humanoids .. In Myth. Legend and Folklore


Essential Indonesian Phrasebook & Dictionary


Essentials of Business Analytics


วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2562

Bible Dictionary .. Harpercollins


Becoming Bilingual in School and Home in Tibetan Areas of China: Stories of Struggle


Banking in Crisis


Astrosex .. Sexual Secrets Revealed Through the Stars


An Introduction to Japanese Society


วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2562

You're a Horrible Person, But I like you .. The Believer Book of Advice


Word Power Made Easy


Wonderful Adventures of Mrs Seacole in ManyLands


ึUltimate Guide to Link Building .. Build Backlinks , Earn a higher search engine rank


The Routledge Introductory Course in Biblical Hebrew


Raw .. Pamela anderson


Photoshop for Beginners


The Encyclopedia of Canadian Oranized Crime


วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562

The Space Shuttle Columbia Disaster


Homesteading Space .. The Skylab Story


Failure is not an Option .. Mission Control From Mercury to Apollo 13 and Beyond


Creating the International Space Staton


Target Bodybuilding .. Precision Lifting for More Mass and Greater Definition


Post-Keynesian Economics .. New Foundations


Medicine Ball Workouts


Asian Thought and Culture .. Language of Images Visualizaion and Meaning in Tantras


How to Change Minds .. The Art of Influence without Manipulation


Foundations of Chess Strategy


Foam Roller Workbook


Fast Exercise .. The simple secret of high-intensity training just ten minutes a day


Fantastic Water Workouts .. Proven Exercises and Routines for toning fitness, and Health


Drawing Nature for the absolute Beginner


วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562

Defend Yourself .. A Comprehensive Security Plan for the Armed Homeowner


Co-Evolution of Metamodels and Model Transformations


China's Management Revolution .. Spirit, Land, Energy


Beyond Past Lives .. What Parallel Realities Can Teach Us about Relationships, Healing, and Transformation


Anxiety and Avoidance .. A Universal Treatment for Anxiety, Panic and Fear