เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559

Satellite Remote Sensing for Archaeology


San Francisco e - guide .. DK


Salyut .. The First Space Station .. Triumpt and tragedy


Resummation and Renormalization in Effective Theories of Particle Physics


REBT in the Treatment of Anxiety Disorders in Children and Adults


Real Thai .. The Best Thailand's Regional Cooking


Real Astronomy with Small Telescopes .. Step by Step Activities for Discovery


Rational Geometry


Practical Endocrinology and Diabetes in Children

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Practical Endocrinology and Diabetes in Children

Portuguese Phrases for Dummies


Teach Yourself .. Portuguese


Pocket Sky Atlas .. Sky & Telescope's


Polar Lakes and Rivers .. Limnology of Arctic and Antarctic Aquatic Ecosystems


Physics for You ..Jan 16


Physical Chemistry from a Different Angle


Photonics .. A short Course


Presidential Science Advisors..Perspectives and Reflections on Science, Policy and Politics


Philosophy and Psychology of Time


Pathophysiology of Respiration


Paris .. DK e - guide


Parallel Algorithms and Cluster Computing


Paleomagnetism .. Continents and Oceans


Painting the Nude in Oils


Painting Light & Shadow


New English .. DK Eyewitness Travel


Munich & the Bavarian Alps .. DK Eyewitness Travel


Microbiology for Minerals, Metals, Materials and the Environment


Mathematic Today Jan 16 .. Concept Boosters


Mathematics for Natural Scientists


Mars .. An Introduction to Its Interior, Surface and Atmosphere


Lunar and Planetary Webcam User's Guide


Loire Valley .. DK Eyewitness Travel


Jupiter .. and how to Observe It


Istanbul .. DK Eyewitness Travel


The Principia .. Isaac Newton


Introduction to Astronomy and Cosmology


In - Flight Portuguese .. Learn Before you Land


Impact .. The Threat of Comets & Asteroids


Dictionary English Portugate ..


A Course of Pure Mathematics


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Pure Mathematics 1,2&3ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Pure Mathematics 1,2&3

Hunter Travel Guide .. Rio & the Best of Brazil .. Alive


Hubble .. 15 Years of Discovery


Helping Children To Build Self - Esteem


Moscow .. DK Eyewitness Travel


New Orleans .. DK Eyewitness Travel

Berlin .. DK Eyewitness Travel