เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ผักพื้นบ้าน

ผลของวัตถุดิบพืชต่อประสิทธิภาพการย่อยอาหารและการเจริญเติบโตของปลานิลแดงแปลงเพศ
237097_app2.pdf
85.64 kBAdobe PDFView/Open
237097_app1.pdf
214.67 kBAdobe PDFView/Open
237097_bibli.pdf
116.24 kBAdobe PDFView/Open
237097_ch5.pdf
59.48 kBAdobe PDFView/Open
237097_ch4.pdf
121.12 kBAdobe PDFView/Open
237097_ch3.pdf
156.2 kBAdobe PDFView/Open
237097_ch2.pdf
161.19 kBAdobe PDFView/Open
237097_ch1.pdf
271.1 kBAdobe PDFView/Open
237097_con.pdf
117.72 kBAdobe PDFView/Open
237097_ab.pdf
102.23 kBAdobe PDFView/Open
237097_ti.pdf
81.7 kBAdobe PDFView/Ope
โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม โดยอาศัยพระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม 4 ประการ เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ฤาษีกับลิง รัฐธรรมนูญต้องรู้ฉบับเยาวชน ตอน4อยู่อย่างลิง

การเลี้ยงปลาน้ำกร่อย

การทำอาหารสัตว์น้ำสำเร็จรูปแบบพื้นบ้าน

รวมแผนที่ความคิดเพื่อการเรียนรู้ชีวิตของชุมชน

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ไทย-อังกฤษ

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ อังกฤษ-ไทย

ความเชื่อเรื่องกรรม

เข้าวัดพัฒนาตน

ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์

ประเทศของเรา

การให้อาหารและสูตรอาหารไก่ไข่

คู่มือการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

การเลี้ยงไก 3 สายพันธุ์

การเลี้ยงไก่เนื้อพันธู้กบินทร์บุรี

ช่างผลิตภัณฑ์ครกหิน

ช่างประดิษฐ์ตัวหนังสือ

ช่างฟั่นเชือกปอป่าน

ช่างสานตะกร้อ

ช่างสลักแทงหยวก

ช่างย้อมสีฝ้ายและไหม

การย้อมผ้าปาเต๊ะ

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553

คู่มือพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศิลธรรมและจริยธรรม ประถมศึกษา

การปลูกกระเทียม

การปลูกองุ่น

ส้มเขียวหวาน

สตรอเบอรี่

Survival of the Sickest .. A medical Maverick Discovers Why We need Disease

วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ลิ้นจี่

การทำอาหารสัตว์น้ำสำเร็จรูปแบบพื้นบ้าน

การ์ตูนสร้างสรรค์ชุดชีวิตต้องสู้ เล่ม4

การ์ตูนสร้างสรรค์ชุดชีวิตต้องสู้ เล่ม3

การ์ตูนสร้างสรรค์ชุด ชีวิตต้องสู้ เล่ม2

อาหารจากกล้วย

การปลูกน้อยหน่า

หยดน้ำบนใบบัว

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553

การ์ตูนสร้างสรรค์ชุด ชีวิตต้องสู้

ผักพื้นบ้าน

ช่างจักสานไม้ไผ่

ช่างเครื่องถมเงินทอง

ช่างถ่ายรูป

ช่างถักเชือกปอป่าน

ช่างตีเหล็ก

ช่างดัดเหล็กเป็นลวดลาย

การทำกรงนกเขา