เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557

Super Food Ideas : Secrets of the Slow Cooker


Science Uncovered : 25 Most Incredible Universe


Sew Twendy : Fashions & Accessories


Solving Everyday Problems with the Scientific Method

The Sage Dictionary of Statistics


Dictionary of Banking and Finance


Encyclopedic Dictionary of International Finance and Banking


The Encyclopedia of Free Online Advertising


The Organic Chem Lab Survival Manual


The History of Science from 1946 to the 1990s


The New Know : Innovation Powered by Analytics


The Naked Warrior


Salads for Every Season .. 25 Recipes from Earthbound Farm

Language & National Identity in Africa

Stem Cells and the Future of Regenerative Medicine


Teaching About Evolution and the Nature of Science


Superfood for Optimum Health: Chlorella and Spirulina


The Blackwell Encyclopedia of Management : Finance


Fuel Cells : Selected Entities from the Encyclopedia of Sustainability Science and Technology


Seismic Design, Assessment and Retrofitting of Concreate Buildings


The Blackwell Encyclopedia of Management : Managerial Economics


Blackwell Encyclopedic Dictionary of Finance


A Comprehensive Dictionary of Economics


The Computer Inside You


Communication Networks : Fundamental Concepts and Key Architectures


วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557

Sex with Kings : 500 Years of Adultery, Power, Rivalry, and Revenge
Semantic Structures


The Memory Program : How to Prevent Memory Loss and Enhance Memory Power


The Gale Encyclopedia of Science


Science January 2014


Historical Dictionary of Renaissance Art


Contact with Alien Civilizations


The Practice Which Leads to Nibbana


Quantum Einstein BohrThe Purpose of Life


Physics for the Utterly Confused


Perfect Figures


Head, Neck and BrainMagical Mischief


Leadership the Hard Way : Why Leadership can't be Taught


How to Plan, Contract and Build Your Own Home 4e

Kant, Science, and Human Nature


Abstract Art


วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557

How Math Works : Guide to Grade school Arithmetic for Parents and Teachers


Honey for Health & Beauty


Computational BiologyGravity From the Ground Up


Fundamentals of Computer Graphics