เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ศ่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ภาษาลาวพื้นฐาน1

 คำนำ
 สารบัญ
 บทที่1 ความรู้พื้นฐานภาษาลาว
 บทที่2 ระบบเสียงในภาษาลาว
 บทที่3 พยัญชนะลาว
 บทที่4 วรรณยุกต์ภาษาลาว
 บทที่5 คำนาม
 บทที่6 คำสรรพนาม
 บทที่7 คำกริยา
 บทที่8 ฝึกหัดการสนทนา
 บทที่9 บทฝึกอ่าน
 แนวสังเขปรายวิชาวัตถุประสงค์
 แบบฝึกหัดการเขียนอักษร
 คำศัพท์และวลีทั่วไป

6 ความคิดเห็น: