วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ภาษาลาวพื้นฐาน1

 คำนำ
 สารบัญ
 บทที่1 ความรู้พื้นฐานภาษาลาว
 บทที่2 ระบบเสียงในภาษาลาว
 บทที่3 พยัญชนะลาว
 บทที่4 วรรณยุกต์ภาษาลาว
 บทที่5 คำนาม
 บทที่6 คำสรรพนาม
 บทที่7 คำกริยา
 บทที่8 ฝึกหัดการสนทนา
 บทที่9 บทฝึกอ่าน
 แนวสังเขปรายวิชาวัตถุประสงค์
 แบบฝึกหัดการเขียนอักษร
 คำศัพท์และวลีทั่วไป

4 ความคิดเห็น:

เนื่องจากหนังสือบางเล่มต้องใช้เนื้อมากในการเก็บ จึงอัพโหลดไปเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการฟรี ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยกว่ารายการที่ต้องดาวโหลดมาก่อนที่จะเปิดอ่าน