เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Digital Capture and Workflow .. for professional Protographers


Creative Careers in Photography


Complete Family Nutrition .. DK


Wedding Photography .. Advance Techniques


How to Photograph Absolutely Everything DK.. Successful pictures from your digital camera


HDR Photography Secrets .. for digital photographers


Group Portrait Photography Handbook


Dramatic Black & White Photography .. Shooting and Darkroom Techniques


วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

๋Johann Peter Herbel .. The Treasure Chest .. Penguin Classics


The Soul .. How we know it's real and why it matters


The Periodic Table of Cocktails


The Penguin Dictionary of Alternative Medicine


The Modern Revolution in Physics


The Fantasy of Individuality .. on the sociohistorical construction of the modern subject


The 7 Points of Write .. An Essential Guide to mastering the art of storytelling


The 5 Minute Stress Solutions .. Relax and Feel Great in 5 minutess or less


Why is Uranus Upside down


Why Girl Can't Throw


Why Boys Fail .. Saving Our Sons from an Educational System that's leaving them behind


What Went Wrong with Money Laundering Law


What's Your STEM


Top 10 Honolulu & O'Ahu DK eyewitness top 10 travel guide

Forensic Anthropology .. Inside forensic Science


Archaeologies of the contempolary Past


Archaeological Theory Today


Archaeology .. The Basics 2e

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Weight of Evidence for Forensic DNA Profiles


WiFi Hacking for Beginners


Why Sex Matters


Archaeology in British Towns


Archaeology and World Religion


Archaeology in Latin America


Archaeology and Folklore


Archaeology and the Bible


Archaeology, Economy and Society


Archaeology of Ancient Australia


Archaeology & Heritage


Archaeology and Language I,IV

A Companion to the Anthropology of American Indians