เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560

Crime and Punishment .. Essential Primary Sources

Creating Communication

Computational Biochemistry and Biophysics


Complete Guide to Edible Wild Plants


The Complete Idiot's Guide to Speaking in Public


Communication Skills 2e

Comedy .. The new Critical Idiom

Cold War Biographies

Chemical Engineering Design

Cartoon Animation

Russian Poetry


Calculation & Shortcut Deskbook


Build and Manage Your Music Career


Biochemistry .. The Chemical Reactions of Living Cells


Bonkers Joke book .. Disney's


Biochemistry of Lipids, Lipoproteins and Membranes, 4e


Frommer's Belin day buy day


The Cambridge Companion to Betrand Russell

Genetics .. Beginner's Guides

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

Aviation Security Law

Autobiography .. The new critical idiom

Audio Recording for Profit .. The Sound of Money

Asic & Fpga Verification

Art of Public Speaking

์New Working Spaces .. Achitectural Design

Architecture Now

Architect's Drawings .. A Selection of Sketches by World Famous Architects through history

AW .. Animation World Magazine

Antoni Gaudi

Urban Design Street and Square

Vitamin B12

Watercolor Techniques

Water Distribution Systems Handbook

Wastewater Pathogens

Web Marketing for the Music Business

Westward Expansion Reference Library Cumulative Index

What Nobody Tell You About Website Traffic

Writing Arguments .. A Rhetoric with Reading

Working in the Music Industry

Encyclopedia of World Mythology and Legend ..

World War I .. Reference Library

Sam Leith You Talking to Me Rhetoric Iron .. Aristotle to Obama