เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

Principles of Astrophysics .. Using Gravity and Stellar Physics to Explore the Cosmos

Principles of Systems Science

Fundamentals of Paramedic Practice .. A Systems Ap[proach

Optimization in Practice with MATLAB for Engineering Students and Professionals

Ramen Cookbook .. Over 25 Ramen Noodle Recipes

100 things every homeowner must know .. Handyman

golden Domes and Silver Lanterns .. A Muslim Book of Colors

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559

Go, Dog. Go! .. Eastman

Introduction to Modern Virology

Nutty Noodles

Neuromarketing .. Understanding the "Buy Button" in Your Customer's Brain

Learn Java Like a Kid .. Learn to Program three Complete Apps

Learning by Thinking .. How Reflection Aids Performance

Emotional Labor in the 21st Century

Fly away

Energy Security for thr 21st Century

Digital Graphic Design

A Companion to Film Comedy

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559

Organizing 275 Stylish and easy ideas for ...

Opera Classics Library .. A History of Opera

Opening Skinner's Box

New Scientist .. We Predicted the Higgs We Predicted gravitation waves

DK Great Fruit Vegetable

Networking All in One for Dummies

Nowonder you Wonder.. Great Invention and Scientific Mysteries

Neuro-Organizational Culture

Neural Network Programming with Java

Model Based Control of Logistics Process in Volatile Environments

Musical Genius .. A Story about Wolfgang Amadeus Mozart

Home Economics for Home School .. Level 1,2,3Holiday Crafting & Baking with Kids

Tour of the Universe .. All about Space

Exploring Theatre

Email Survival Skills

Digital Marketing using Google Services

Reviews of Modern Physics Vol 75.. Decoherence, einselection, and the Quantum Origins of the Classical

Advanced Modeling and Optimization of Manufacturing Process

100 Plants to Feed the Bees