เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แผ่นดินไหวกับประเทศไทยกับการรับมือ


สึนามิคลื่นยักษ์มหาภัย


ภัยธรรมชาติในประเทศไทย


การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ


ทำอย่างไรเมื่อเกิดภัย


ภัยพิบัติรู้ทันรับมือได้

คู่มือคนไทยเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ