เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560

How to Tell a Story .. The Secrets of Writing


How to Think like Leonardo da Vinci


How to Study with Mind Maps


Geometrical Kaledoscope


Freakonomics .. A Rogue Economist Explores


Fortune Without Fear .. Real Estate Riches in an uncertain Market .. Trump


Fitness and Health


Facilitated Stretching


วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Exploring Mars .. The Lucent Library in Science and Technology


Expert Performance in Sports


Defending the Brand


Confidence for Dummies


Customer Relationship Management


Declutter Your Life .. Reduce Stress, Increase Productivity and..


SI Units Color Diagram


Brands that Rock


Blue Ocean Strategy


Biomechanics in Sport .. The Encyclopedia of Sports Medicine


Athletic Development .. The Art & Science of Functional Sports Conditioning


Arizona & The Grand Canyon .. DK eyewitness travel Guide


ACSM's Certification Review .. American college of Sports Medicine


Academic Press Dictionary of Science and Technology


23 Anti-Procrastination Habits


วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Problems on Statistical Mechanics


Nuclear Models


Graduate Texts in Mathematic .. Methematical Methodes of Classical Mechanics


Linear algebra and its Application


Introduction to Complex Analysis


Graduate Texts in Mathematics .. Algebra


Encyclopedia of Information Science and Technology

Electrify Your Sex Life


Classical Mechanics .. system of particles and Hamiltonian Dynamics


Classical Mechanics .. 3e


Classical and Quantum Dynamics


วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Experiencing the Past .. On the character of Archaeology


Exercise Physiology


Essentials of Strength Training and Conditioning


Essentials of Exercise Physiology


Essential Psychiatry


Essential Evolutionary Psychology


Encyclopedia of Archaeology vol 1,2


12 DIY Boxset


Core Fitness . . The Body Coach ..Paul Collins


Control .. A History of Behavioral Psychology


Contemporary Clinical Psychology