เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

The Calculus Lifesaver


The book of Numbers .. Everything you always wanted to know about numbers but was difficult to understand


The Best of Waffles & Pancakes .. A Cookbook


The Awakened Ape .. Biohacker's Guide to Evolutionary Fitness


The Attention Revolution.. Unlocking the power of the focused mind


The Art of Stopping Time .. Practical Mindfulness for Busy People


The Art of Living .. Thich Nhat Hanh


The Art of Artificial Evolution


Gamebirds


Fossils .. A Guide to Prehistoric Life


Fishing .. A Golden Guide


Fishes .. A Golden Guide


The Professional chef


The Lagoon .. How Aristotle invented Science


The Elements of Archaeological Conservation


Clear Speech


The Kitchen Herb Garden .. A seasonal Guide to Growing Cooking and Using Culinary Herbs


Mugging the Muse .. Writing Fiction for Love and Money


The Everything Guide to Managing Type 2 Diabetes


The Everything Meals for a Month Cookbook


Test of Reasoning for competitive Examinations.. Verbal/non-verbal & General Intelligence


Tesla's Death Ray


วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561

Tesla Said

Testla .. Unraveling the Genius of Nikola Tesla


Tesla .. Man out of Time

Testla the Life Times of an Electric Messiah


Tesla .. Inventor of the Electrical Age


The Secret World of Magnets


Teach Yourself Electricity and Electronics 3, 4,6e

The Chemistry of Microbiomes


The Birth of Homeopathy out of the Spirit of Romanticism


The biological Mind .. How Brain, Body, and Environment Collaborate to make us who we are


Tablesaw .. Methods of Work


Algebra & Trigonometry .. Sullivan


Stumbling on Happiness


Street Foods


Stealing Fire .. How Silicon Valley, the Navy Seals,and Maverick Scientists are Revolutionzing the way we live and work.


Statistics .. The Exploration & Analysis of Data


วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

Centrist Liberalism Triumphant 1789-1914 .. The modern world-system IV


CCIE Routing and Switching V5.1 Foundations .. Bridging the Gap Between CCNP and CCIE


Capitalis Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century


Medicinal Plants ..Basic Illustrated


Ancient Rome .. From Romulus and Remus to the Visigoth invasion


Ancient Egypt .. From prehistory to the islamic Conquest


Against Theory .. Literary Studies and the New Pragmatism


The Ottoman Empire .. A Historical Encyclopedia