เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


อ่านอีบุคออนไลน์

    เว็บไซต์บล็อกนี้นำเสนอหน้าปกหนังสือหลากหลายสาขาที่สามารถสืบค้นได้จากอินเตอร์เน็ต ที่นำเสนอไว้เพียงเพื่อการอ้างอิง และติดตามถึงความก้าวหน้าของวิทยาการด้านต่างๆ ที่อาจดูได้จากภาพหน้าปก และตัวหนังสือประกอบในหน้าปก ส่วนเว็บไซต์ที่สามารถอ่านได้ทั้งหมด ซึ่งเป็นหนังสือที่เผยแพร่โดวเว็บไซต์ต่างๆ ได้นำมาเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์บล็อก ราชภัฏนครออนไลน์ nstru.blogspot.com