เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

An Imaginary Tale .. The Story of root -1


DK Eyewitness Travel Top 10 .. Tuscany


DK Eyewitness Travel Top1o .. Munich

Mouse .. See how they grow .. DK


A History of Fashion and Costume .. The Medieval World


The Khan's Talisman and other stories of mystery, adventure


NewScientist .. the white Stuff


The Unity of Mind, Brain and World


Thermal Processing of Food : Potential Health Benefits and Risks


The Routes of Man .. How roads are chaning the world and the way we live today


The Pioneers


The Physics of Theism


The Mystery of the Missing Autimatter


The Manual .. What Women Want


Holistic Engineering Education Beyond Technology


The House is Quiet Now What


The Unborne book of the Future .. A Trip in Time to time year 2000 and Beyong


The Ether of Space


The Economic Competiveness of Renewable Engergy


The Data Journalism Handbook


The Chemistry of Oils and Fats


The Art and Science of Total Synthesis


The Art of Digital Photography


The Tree of Knowledge .. The Bright and the Dark Sides of Science


The Miracle of Fasting .. Proven Throughout History


The Martians of Science .. Five Physicists Who Changed the Twentieth Century


The Care Home Handbook


Youth on the Move .. European Youth and Geographical MobilityTeach Yourself Visually Piano


Textbook of Chemical Peels .. Superficial, Medium, and Deep Peels in Cosmetic practice


Talk Less, Say More .. 3 Habits to Influence Others and Make Things Happen


Sustaining Life on Planet Earth .. Metalloenzymes Mastering Dioxygen and Other Chewy Gases


Supercentenarian .. Demographic Research Monographs


Stuctural Integrity of Offshore Wind Turbines


Sterilization of Food in Retort Pouches


Statistical Complexity


Startup Opportunities .. Know When to Quit Your Day Job


Stitch Encyclopedia .. Embroidery


Software Quality Assurance .. From Theory to implementaltion


Socially Intelligent Agents .. Creating Rlationships with Computer and Robots


Single Cell Analysis


Shoot Like a Pro,, Digital Photography Techniques