เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ภาษาศาสตร์ความรู้เบื้องต้น (Introduction to Linguistics)

 คำนำ
 สารบัญ
 บทที่1 : บทนำ
 บทที่2 : ภาษาและภาษาศาสตร์คืออะไร
 บทที่3 : สรีรสัทศาสตร์
 บทที่4 : ลักษณะของเสียง
 บทที่5 : การวิเคราะห์หน่วยเสียง
 บทที่6 : กลสัทศาสตร์
 บทที่7 : เสียงพยัญชนะไทย
 บทที่8 : เสียงพยัญชนะอังกฤษ
 บทที่9 : เสียงสระไทย
 บทที่10 : เสียงสระในภาษาอังกฤษ
 บทที่11 : วรรณยุกต์และหน่วยเสียงอื่น
 บทที่12 : การเรียงหน่วยเสียง
 บทที่13 : หน่วยคำและหลักการหาหน่วยคำ
 บทที่14 : หลักการทางภาษาศาสตร์
 บทที่15 : การวิเคราะห์ส่วนประชิต
 บทที่16 : แนวคิดทางไวยากรณ์
 บทที่17 : วากยสัมพันธ์ของไทย(อย่างย่อ)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น