เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

woman and Teaching


Windows Store apps .. A deployment guide for Education


Windows 8.1 Deployment Planning .. A guide for education


Why Millions Survive Cancer


White Mars .. or, the mind set free


Venomous Animals


Urban Music Education .. A Practical Guide for Teachers


The Unknown Teaching of Lao Tzu


Trilingualism in Family, School and Community


The Lego Mindstorms .. EV3 Laboratory


Time 's Arrow


วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Rapid Diagnoses in Ophthalmology .. Retina


Problem Solving Courts .. Social Science and Legal Perspectives


Primary Box .. Word games and activities for Younger Learners
Primary Reading Box .. Reading Activities and Puzzles for Younger Learners


Preventing Problems Behaviors


Poplar Science .. Your next vacation.


Population Genetics .. Matthew


Pocket Atlas of Sectional Anatomy


Magnetic Resonance Imaging


Physical - Chemical Treatment of Water and Wastewater


Plastic Surgery .. Clinical Problem Solving


People, Plants & Genes


Pedagogy, Intellectuals and Dissent in the Later Middle Age


Parasitology for Medical and Clinical Laboratory Professionals


Paradigms Lost .. Learning From Environmental Mistakes, Mishaps, and Misdeeds


Oxford Dictionary of Eath Sciences


On Food and Cooking .. the science and Lore of Kitchen


Neuroimaging .. A Teaching File


Networking .. Self - Teaching Guide


Molecular Typing of Blood Cell Antigens


Mister Amperduke .. A Story on Picture by Bob Byrne


Mastering Mobile Learning ... Tips and Techniques for Succes


Marijuana


Marine Pollution and Human Health


Make : Lego and Arduino Projects


Longman Dictionary of Language Teaching & Applied Linguistics


Literature and Language Teaching .. A Guide for Teachers and trainers


Literature After Darwin .. Human Beasts in Western Fiction, 1859-1939


Literacy Across The Curriculum


Lesson Study .. Challenges in Mathematics Education


The Visual Dictionary .. Lego Star Wars


Ghost - Seers, Detective, and Spiritualists


Games for Language Learning


Gastrointestinal Imaging .. A Teaching File


Fundamental Accounting Principles


Ferrocenes .. Homogeneous Catalysis, Organic Synthesis, Materials Science