เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

Modern Gun Values .. Gun Digest book of


The Good Mayor


The Girl in the Spider's Web .. David Lagercrantz


British Poetry .. The facts on file Companion to


The Enigma of Money .. Gold, Central Banknotes, and Bitcoin


The End Game .. Catherine


The Diet Myth .. The Real Science Behind What We Eat


The Describer's Dictionary .. A treasury of Terms & Literary Quotations


The Continuum Companion to Aesthetics


The Complete Book of Data Anonymization


วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

The Book of Joan .. Tales of Mirth, Mischief, and Manipulation


The Bone Tree


The Bitcoin Big Bang .. How Alternative Currencies are about to change the World


SVG Colors, Patterns& Gradients


The Ancients and the Postmoderns .. On the Historicity of Forms


Striving in the Path of God .. Jihad adn Martyrdom in Islamic Thought


Streets of Crocodiles


Strange Tools .. Art and Human Nature


Scott, Byron and the Historical Romance


Stars of Fortune .. Book one of the Quardians Trilogy


วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

Seeing the World & Knowing God .. Hebrew Wisdom & Christian Doctrine in a Late-Modern Context


See Me .. Nicholas Sparks


Science and the Cosmos, Science of the Soul: .. The Pertinence of Islamic Cosmology in the Modern World


Scala for Java Developers


Savor .. Living abundantly where you, as you are


Romancing Treason .. The Literature of Wars of the Roses


วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

Rogue Lawyer .. John Grisham


Robot Ethics .. The Ethical and Social Implications of Robotics


Pro Unity Game Development with C#


Pro Single Page Application Development .. Using Backbone.js and ASP.NET


Pro Microsoft HDInsight .. Hadoop on Windows


Pretty Girls .. The Sunday Times NoI Bestselling author


Practical PHP and MySQL Website Databases


Shadow Play .. Irish Johansen


Plunder and Deceit .. Big Government's Exploitation of Young People and the Future


วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

Oracle Database 12c Performance Tuning Recipes


A Life of Willuam Faulkner


Objective-C Quick Syntax Reference


November 9


Not Without my Father


Rousey


Modern Romance .. Aziz


Missoula .. Rape and the Justice System in a College Town


Magic Shifts


Luckiest Girl Alive


Letters to Elise ..


Learn iOS 7 App Development


Learn 2D Game Development with C#


Lady Catherine, The Earl, and the Real Downton Abbey


Killing Reagan .. The Violent Assault that Changed a Presidency