เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

The Far Side of the Moon .. A Photographic Guide

Encyclopedia of Earthquake Engineering

Comets and Asteroids

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Comets and Asteroids don nardo

North Pole, South Pole .. The Epic Quest to Solve the Great Mystery of Earth's magnetism

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ North Pole, South Pole  gillian

Understanding Long-Run Economic Growth

Economics Principles and Applications

Statistics and Econometrics schaum's Outline 2e

Gale Encyclopedia of U.S. Economic History

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Gale Encyclopedia of U.S. Economic History

Understanding Consumption

The Great Depression & The New Deal .. A Very Short Introduction

The Analysis of Household Surveys

International Economics

Cottage Economy

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Cottage Economy

Capitalism .. A Very Short Introduction

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Capitalism : A Very Short Introduction

Principles of Macroeconomics 6e

21st Century Economics ... A Reference Handbook

A Brief History of Economics . Artful Approaches to the Dismal Science

A Farewell to Alms .. A Brief Economic History of the World

The Puzzle of Modern Economics .. Science or Ideology

Introductory Microeconomics

A History of Interest Rates 4e

The Process of Economic Development

Economic Principles .. Seven Ideas for Thinking

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Economic Principles seventh edition : Seven Ideas for Thinking About Almost Anything

The Economic Crisis and the State of Economics

The New Ruthless Economy .. Work and Power in the Digital Age

Economics 6e .. John Sloman

Economics 4e .. Joseph E.

101 Global Economy .. Things Everyone Needs to Know about

Unintended Consequences .. Why Everything You've Been Told about economy is Wrong

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Unintended Consequences edward conard

What Environmentalists Need to Know About Economics

Business Journalism .. How to Report on Business and Economics

Worldmark Encyclopedia of National Economies .. Vol 1 Africa

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Worldmark Encyclopedia of National Economies

Economics .. A very short introduction

Economics and Consumer Behavior

Econometrics for Dummies

Economics for Dummies

Understanding Capital .. Mark's Economic Theory

Who Gets What and Why

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

Patsy Rodenburg Presence .. How to use positive energy for success

Core Management .. For HR Students and Practitioners

Energy Technology and Management

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Energy Technology and Management

Outliers . The Story of Success

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ outliers malcolm gladwell

Institutionalization of UX 2e .. A Step-by-Step Guide to A User Experience Practice

The Prince2 Practitioner 3e .. From Practitioner to Professional

CE Marking Handbook .. A practical Approach to Global Safety Certification

Planning and Controlling Work 4e

managing wine Quality

The Get Yourself Organized Project .. 21 Steps to Less Mess and Stress

Time of Your Life Tackle Time Wasters and Use Your Energy to Full Effect

The Alexander Technique Workbook .. Your Personal Programme for Health, Poise & fitness