เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

Teaching nineteenth - century fiction


Teaching Modernist Poetry


Teaching Literature


Teaching Kids of All Ages to Ask Questions


Teaching for Deep Comprehension .. A Reading Workshop Approach


Teaching english to Speakers of Other Languages .. An Introduction


Teaching English Language Learners Through Technology


Teaching the Daode Jing


Teaching Boys .. Who Struggle in School


Teaching and Learning in Further Education


Teaching about Teaching .. Purpose Passion and Pedagogy in teacher Education


Teaching what you don't know


Teaching on a Tightrope .. The Diverse Roles of a Great Teacher


Teaching Drama


Taking care of behaviour .. Practical Skills for Learning Support..


Surface Treatments for Biological, Chemical and Physical Applications


Small Antenna Handbook


Secondary Education .. The Key Concopts


Recall Forever .. How to improve your memory, Organize your mind and Remember Everything


์New electronics .. Squeezing More Down the Pipe


Mugs Recipes .. 50 All Time Best Mug Recipes with Complete Procedure


Manipulation .. How to Recognize and Outwit Emotional Manipulation


LinkedInformed


Learning How to Learn .. Tools for Schools


Issues in History Teaching


Introduction to Machine Learning with Python


How to improve your School


The Home Orchard HandbookGiving A Lecture From Presenting to Teaching


Exploring the Digital Library .. A Guide for Online Teaching and Learning


The Teacher's Pocket Guide for Effective Classroom Management


Encyclopedia of Educational Theory and Philosophy


วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560

Ignite your Career .. the new grads Bible


How to be Successful, despite yourself


Helicene Chemistry .. From Synthesis to Applications


How to Become a Coach : Part I,II

Guinness World Records 2017


Graduate Employment


Fundamental Astronomy


Fundamentals of Anatomy and Physiology


Exploring Strategy .. Text and Cases


The English Teacher's Companion


Emotions and Technology and Social Media

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Emotions and Technology Communication of Feelings

Electric Flight ..


Difficult People .. The 10 Most Difficult People You Will Meet ..


Difficult People .. The art of Dealing with Difficult People


Data Handling in Science and Technology .. Resolving Spectral Mixtures


Database Systems .. Design, Implementation and Management


Crystal Growth Technology