เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

New Literacies


Natural Food Flavors and Colorant


Music Technology : Cambridge Introduction to Music


How to Make Money from Your Digital Images


The Meaning of It All : Thoughts of a Citizen Scientist


Maximum Influence : The 12 Universal Laws of Power Persuasion


็How to Solve Mathematical Problems


Make Millions & Make Change : Secrets to Business and Personal Success


Lean Six Sigma DeMystified


Life Skills Activities for Secondary Student with Special Needs


Leadership Success In Relationships & Communication


Laugh and Learn : 95 ways to use humor for more effective teaching and training


Joke book : Degi Humout at its Best
Jazz Cultures


The Complete Guide to the iPad Education Edition


An Intermediate Guide to SPSS Programming : Using Syntax for Data Management


India


Illustrate with Photoshop


Illustrative Handbook of General Surgery


Legal Photography


How to Make People Like You In 90 Seconds of Less


How to Grow Leaders


How to Grow Medical Marijuana


How It Works : The Science of Genetics


How It Works : Jet Power


How It Works : Hyper Giant Stars


Hot Spots 2025 : Benchmarking the future Competitiveness of Cities


A Beginners Guide to Home Canning & Food Preserving


Tales of Hitopadesha


Standard Textbook of Electricity


Handbook of Mcroscopy for Nanotechnology


The Hands-on Guide for Science Communicators


วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Guide to Effective Grant Writing : How to Write an Effective.....


Grounding Concept : An Empirical Basis for Artithmetical Knowledge


DK : Great Paintings


Goaing...Gone..? :Cartoons terse Satirical Verse


The Golden Age of Indian Mathematics


Get Fit with Technology


Get Anyone todo Anything


Functional Genomics : Methods and Protocols


Happiness is Free and Its Easier than you think!

Feed Your Genes Right : Eat to Turn off Your disease-Causing Genes and Slow Down Aging


Swara Yoga


Social Entrepreneurship


The Encyclopedia of Trading Strategies


Encyclopedia of Exploration


Encyclopedia of Caves and Karst Science


Encyclopedia of Archaeology


Five Equations that Change the World .. The Power and Poetry of Mathematics


Handbook of Positive Psychology