เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

R Graphics.. Computer Science and Data Analysis Series

Understanding Your Users .. A Practical Guide to User Research Method

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Understanding Your users . a practical Guide to use Research Method

Current Research in Nuclear Reactor Technology in Brazil and Worldwide

The Bencivenga 100 Seminar

The Cultural Imperative .. Gobal Trends in the 21st Century

Irreverent Guide to London

Culture Shock! Myanmar .. A Survival Guide to Customs and Etiquette

Culture Shock! Syria .. A Survival Guide to Customs and Etiquette

Culture Shock! Saudi Arabia .. A Survival Guide to Custom and Etiquette

Tomato Plant Culture 2e.. In the Field, Greenhouse and Home Garden

Cooking the Indonesian Way

The Conversation of Cultureal Landscapes

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Cultural Landscapes edited by Mauro

The Cambridge Companion to Modern Italian Culture


Cultured Food for Life

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561

Cities Full of Symbols .. a theory of Urban Space and Culture

Food and Culture 3e

Food Culture in Mexico

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Food Culture in Mexico

Handbook of Polynesian Mythology

Modern Spanish Culture

Geometry .. Our Cultural Heritage

Cultural Populism

Encyclopedia of Contemporary Spanish culture

Food Culture in France .. Food Culture around the World

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Food Culture in France

Wild Fermentation .. The Flaver, Nutrition, and Craft of Live-Culture Foods

Food, Genes, and Culture .. Eating Right for your Origins

Europe .. A Cultural History

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Europe : A Cultural History

Culture Shock New Zealand

Biblical and Classical Myths .. the mythological Framework of western culture

Culture and Customs of Jordan

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Culture and Customs of Jordan

Encyclopedia of Religious rites, Rituals, and Festival

Culture and Customs of Korea

Culture and Customs of Jamaica

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Culture and Customs of Jamaica

Encyclopedia of Contemporary American Culture

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Encyclopedia of Contemporary American Culture

Suspicious Minds .. How culture shapes Madness

Culture and Customs of Caucasus

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Culture and Customs of Caucasus

A Dictionary of Cultural and Critical Theory

Acute Pancreatitis An A-Z


101 Bets you will Always Win! .. the science of the seemingly impossible


100 Cases in General Practice


วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561

Worldmark Encyclopedia of Cultures and Daily Life

Culture of Chemistry .. The Best Articles on the Human Side

New Technologies Trends, Innovations and Research

Innovation in Maxwell's Electromagnetic Theory

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Innovation in Maxwell's Electromagnetic Theory

Cyber Physical Systems : Driving Force for Innovation in Mobility, Health, Energy and Production

The Myths of Innovation

The Innovators .. How a Group of Hackers, Genluses, and Geeks Created the Digital Revolution

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ innovator  walter

็How We Got To Now .. Six Innovations That Made the Modern World

3D Manufacturing Innovation

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 3D Manufacturing Innovation

Crochet Lace Innovations

The Innovator's Solution

Everything Bad is Good for you .. How Today's Popular Culture is Actually Making Us Smarter