เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Probability and Statistics .. Schaum's Outline


Principles of Genetics .. Robert


Principles of Cancer Genetics


Principles of Developmental Genetics


Presenting on TV and Radio .. An Insider's gudie


Practical Ecology .. for planners, developers, and citizens


Population Genetics .. A Concise Guide

Popeye's How to Draw Cartoons

Pollution A to Z

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Broadband Planar Antennas .. Design and Applications


Blind Descent .. The Quest to Discover the Deepest place on Earth


ฺBiostatistical Methods in Epidemiology


Data-Handling in Biomedical Science


Biochemistry .. Donald


Bilinear Control System .. Matrices in Action


Searching for the Definition and Origin of Life .. Between Necessity and Probability


Beginning C++ Game Programming


Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe


Anti-Gravity & The World Grid


The Anger Workbook for Teens


A Modern Dictionary of Geography .. 4e


Allergy-Proof Your Life .. Natural Remedies for Allergies that work


Aliens in Ancient Egypt


Algorithms on Strings


Computational Biochemistry . An Introduction to..


A History of Vector Analysis


A History of the Conic Sections and Quadric Surfaces


a History of Mathematics .. From Mesopotamia to Modernity


A History of Abstract Algebra


A Guide to Game Theory


A Gentle Introduction to the Art of Mathematics


A Gentleman's Guide to Calculating Winning Bets


Logic .. A friendly introduction to Mathematical


Advanced Technologies in Biodiesel


Actual Consciousness


A Long Way From Euclid


A History of Mathematics .. An Introduction ..Victor 3e


A History of the Central Limit Theorem


A History of Mathematics 3e


A Guide to Elementary Number Theory


A Course in Combinatorics 2e


A Beginner's Guide to Graph Theory


5000 B.C. and Other Philosophical Fantasies ... Puzzles and Paradoxes, Riddles and Reasonings


1000 Best Casino gambling Secrets


360 Problems for Mathematical Contests


301 Inkjet Tips and Techniques


150 Puzzles in Crypt-Arithmetic


104 Number Theory Problems


103 Trigonometr Problems


101 Tricks with a Thumb Tip