เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


บอกกล่าว

การจัดทำอีบุคออนไลน์ ได้รวมรวมอีบุคจากแหล่งต่างๆ เท่าที่หาได้ และที่พัฒนาขึ้นเอง โดยจะนำขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์นี้  ทุกคนที่เข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้สามารถเข้ามาอ่านและดาวโหลดอีบุคได้  โดยเป็นผลสืบเนื่องจากการชุดโครงการวิจัยอ่าวนคร และการสนับสนุนจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   สำหรับอีบุคใดที่ไม่สามารถนำขึ้นเผยแพร่ออนไลน์ ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ก็จะให้บริการถ่ายหรือสำเนาจากฮาร์ดดิสค์ ซึ่งต่อไปจะมีรายการให้ทราบต่อไป 

หากผู้ใช้มีเอกสารที่จัดทำเป็นไฟล์เอกสารแล้วสามารถนำมาทำเป็นอีบุคได้ ต้องการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์นี้ก็ยินดี ส่งมาทางอีเมลล์ที่ nakhonebook@gmail.com หรือนำมาที่ห้อง 13104 ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยความพยายามที่จะให้เป็นแหล่งหนังสือออนไลน์ที่มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ