เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Higher .. 100 years of Boeing


Hepatology


Heat and Mass Transfer . Fundamentals & Applications


Heat Transfer .. P.S. Ghoshdastidar 2e


Healthy Brain Happy Life


Heat Transfer in Polymer Composite Material


็็Heavy Lifting .. Grow Up, Get a Job Start a Family. and Other Manly Advice


Healthy Back Anatomy


Headphones Buyer's Guide 2015


Driving Quality in Informatics: Fulfilling the Promise .. Technology and Informatics


็HBR Guide


Graphic Workshop .. Design It Yourself


Give and Take .. A revolutionary approach to Success


Great Sex .. A man's Guide to the secret Principles of Total Body sex


Fundamentals and Applications of Nanophotonics


Function and Formula Excel 2016


Fuel Flexible Energy Generation


Fuel Cell Fundamentals


Masterpieces of Modern Art .. From Van Gogh to Picasso , Kandinsky to Pollock


From Print to Ebooks .. A Hybrid Publishing Toolkit for the Arts


From Newbie to Millionaire


Fries .. An Illustrated Guide to the world's Vavorite food


Fresh & Easy Family Meals


Practal Analysis of the Binding and Dissociation Kinetics for Different Analytes on Biosensor Surfaces


Four Ways to Click .. Rewire Your brain for Stronger


Building Daily Habits for Happiness and Success


Forensic Chemistry Handbook


Food Storage Stability


Food Production and Industry


Food Preservation and Biodeterioration


Fluid Power Dynmics


Fluid Mechanics and Machinery


Gardening .. Essential beginners guide to Gardening


Flavour Science


Fix-It and forget-It .. Big Cookbook


First-Time Leader


Fire Protection Handbook


Field Methods for Petroleum Geologists


Fired up Vegetarian .. No Nonsense barbecuing


Finding Success in Failure


วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Fables


Exploring Arduino .. Tools and Techniques for Engineering


Excel Macros


Expert Python Programming


Blogging .. the ultimate guide on how to replace your job with a blog


Experiencing Mathematics .. What do we do, when we do Mathematics


Excel Power Pivot & Power Query for Dummies


Fantastic Book of Logic Puzzles


Evolutionary Psychology 3e .. Lance Workman


everyday Makeup Secrets .. Idiot's Guide