เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560

A Mathematician Reads the Newspaper


A Mathematical Nature Walk


Mathematical Jamboree


A Mathematical History of Golden Number


A Mathematician Explains


A Mathematical Gift I,II, III


A Mathematical Odyssey


A Mathematical Pandora's Box


A History of Number Analysis


1001 Math Problems 2e


วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560

The Man Who Knew .. The Life and Times of


The making of Psychotherapists .. An Anthropological Analysis


The Joy of Big Knickers .. on learning to love


The Inward Eye .. Pshchoanalysis


The New Guide to Aquarium Fish


Handbook of European Freshwater Fishes


Fish and Amphibians


Encyclopedia of Aquarium Plants


Killifishes of the World .. Old World Killis I,II


Ecology of Planted Aquarium


Cichlids on CD .. Handbook Bulletins Navigating


Buntbarsche Cichliden


Cichlids from Lake Tanganyka ... Aqualex


African Cichlids I Malawi


วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Thin Film Solar Cells


The Wounds Within .. A Veteran.


The Whole Guy Thing

The Everything Kids' Bugs Book


The Shadow Banking System


The Sense and Non-Sense of Revolt


The Science of Deception


The Production of Money


The Holographic Universe


The Blueprint .. Hacking Raspberry Pi


The Free Energy Secrets of Cold Electricity


Telephone Project for the Evil Genius


The Complete Idiot's Guide Astronomy


Student Guides .. Tats Electrician Course


Swindled .. The dark history of food fraud, from poisoned


Starting Electronics


Introduction to Electric Circuits .. Ray


Introducting Autocad Civil 3D 2010


In Search of Dark Matter


Idea Mapping