เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Complete Illustrated Guide to Routers


Bioactive Egg Compounds


America's Most Wanted Recipes


Analysis of Pesticides in Food and Environmental Samples


Chemical Engineering


Chemical Thermodynamics


Computer Systems : A Programmer's Perspective


Building Revealed : Muscle Building Diet


Asian Functional Foods


Stephen Hawking : Black Holes and Baby Universes

Bioterrorism and Food Safety


Agrochemical and Pesticide Safety Handbook


Assessment and Management of Seafood Safety and Quality


IELTS 8 with Answers


The Materials Physics Companion
Applications of Fluidization to Food Processing


Assessing Food Safety of Polymer Packaging


Biochemistry .. Campbell


A Conceptual Guide to Thermodynamic


วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

The Holotropic Mind .. The Three Levels of Human Consciousness and how they shape our livesAlcohol and Coffee Use in the Aging


89 Original Recipes for Coffee Lovers


Applied Thermodynamics for Engineering Technologists


A Historyof Beer and Brewing


1000 Best Bartender's Recipes
Th Cosmic Gift


Communication Skills for Dummies


Computer Hacking Forensic Invstigator


Colourful Rhymes : For Junior & Senior


Clothes and the Man


Thesis Projects : A Guide for Students in Computer Science and Information Systems


Degas Art Book


The Psychologist's Book of Personality Tests


The Principle of Magic


The Physics of Star Trec


Having FunStreet E&E Evading , Escaping, and Other Ways to Save your.....


DK : Everyday Cheap Eats


Earth - Friendly Crafts : Clever Ways to Reuse Everday Items


Don't Throw that Away : 1001 Ways to Reuse Your Stuff so you....


The Organic Gardener


The New Science of the Brain


Theoretical AstrophysicsFaith and Reason : The Philosophy of Religion : The Modern Scholar


The Magic of Mathematics