เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

Analytical Chemistry .. Theoretical and Metrological Fundamentals

Physical Chemistry of Macromolecules

Azeotropic Data-II .. Advances in Chemistry Series

Dr. Joe & What you didn't Know : 177 Fascinating Question & Answer about the Chemistry of Everyday life

Chemical Principles in the Laboratory

Adsorption .. Theory, Modeling, and Analysis

Applied Mathematics for Physical Chemistry

Chemistry .. An Introduction to General, Organic, and biological Chemistry

Chemistry of the Elements

Metals .. Essential Chemistry

Chemistry DeMystified .. Self-Teaching Guide

Chemistry Essentials for Dummies

Laboratory Manual For Principles of General Chemistry 9, 10e

Estereoquimica y Mecanismos

The Periodic Kingdom

Chemistry of Sustainable Energy

Chemistry .. a molecular Approach

Chemistry 9e

External Corrosion .. Introduction to Chemistry and Control

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ External Corrosion .. Introduction to Chemistry and Control

The Chemistry of Heterocycles .. Structure, Reactions, Synthesis and Application

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ The Chemistry of Heterocycles .. Structure, Reaction, Syntheses

Chemistry Today 2014

Zeolites and Catalysis .. Synthesis, Reactions and Applications

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Zeolites and Catalysis .. Synthesis, Reactions and Application

500 Questions College Chemistry .. Ace Your College Exams

Chemical Plant Taxonomy

Encyclopedia of the Elements

Boronic Acids .. Preparation and Applications

Catalytic Hydrogenation Over Platinum Metals

Chemical Process Retrofitting and Revamping

Citric Acid

Theory and Problems of Beginning Chemistry 3e schaums outline

Supercritical Water

Lea's Chemistry of Cement and Concrete

Maths for Chemists

วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561

Bodily Natures .. Science, Environment, and the Material Self

Mind Scientific American .. Get Real

Running with the mind of Meditation .. Lesson for Training Body and Mind

Intuition in Science and Mathematics

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Intuition in Science and Mathematics

A Practical Guidebook .. School of Out-of-Body Travel -1..

Elemental Mind

Exploring the World of Lucid Dreaming

How Enzymes Work .. From Structure to Function

Topics in Early Modern Philosophy of Mind

The Element Encyclopedia of 20,000 Dreams .. The Ultimate A-Z to interpret the secrets of your dreams

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ The Element Encyclopedia of 20,000 Dreams

Designing with the Mind in Mind .. Simple Guide to Understanding User Interface Design Guideline

Soulmarked As We Are

Essential Neuroscience 3e

Man or Matter .. An Introduction to a Spiritual Understanding of Nature on the basis of Goethe's Method of Training Observation and Thought

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Man or Matter

The Secrets of Telekinesis