เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Pyramid9 .. DK Eyewitness Books


Protecting Your Wealth


Programming the Raspberry Pi .. Getting Started with Python


Profitable Day and Swing Trading


Profitable Candlestick Trading


Principles of Economics . Schau's outlines Crash course


PrimeFaces Cookbook


Preserving the Japanese Way


Presence .. Exploring Profound Change in Peopleม Organization, and Society


Prebiotics and Probiotics Science and Technology


Practical Lock Picking .. A Physical Penetration tester's Training Guide


Pressure Vessel Design


Practical Applications of Engineering Economics


Power Reading .. Rick Ostrov's


Poultry Meat Processing


Poses for Artists vol 1,2 .. Dynamic and Sitting Poses


Selfish Scared & Stupid

Pictorial Composition and the Art of Drawing


Pictorial Art .. Everyman's Dictionary of


Marine Museums Of The World


Pick Me .. Breaking into Advertising and Staying There


Photography .. The Beginners Crash Course in DSLR Photography


Petrophysics .. A practical Guide


Petroleum Economics and Engineering


Pesticide Risk Assessment in Rice Paddies Theory and Practice


Perspective Made Easy


Perspective Drawing Handbook


Performance Tuning in theory & Practice .. Four Strokes


PEM Electrolysis for Hydrogen Production


Paths to Wealth Through Common Stocks


Particulate and Organic Matter Fouling of Seawater Reverse Osmosis System


Partial Differential Equations for scientists and Engineers


Partial Differential Equation: Modeling,Analysis and Numerical Approximation


Parenting for DummiesParadox .. the nine Greatest Enigmas in Physics


Operation Mind Control


Oral Sex that Blow Her mind


Open for Business


No-Nonsense Cover Letter


Nonlinear Elasticity and Hysteresis


Next Generation Excel


New Trader Rich Trader


New Era Value Investing


Networking


National Pastime .. How Americans Play Baseball and the Rest of the World Plays Socer


Nanocarbons for Advaned Energy Storage


Mystery Girl


My Jouney to Web Design with Passion