เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

Electro-Fractal Universe


Atoms in Motion .. Richard Feynman


Atoms Galaxies Understanding


Angels Don't play this Haarp


Brain & Behavior .. An INtroduction to Biological Psychology


The Birth of Star Clusters


The Stupidest Sports Book of All Time


Solid Oxide Fuel Cells


Online Health and Safety


Now You Know Canada .. 150 Years of Fascinating Facts


Network as a Service for Next Generation Internet


MySQL for the Internet of Things


Mechanical Engineer's Data Handbook


Know and Understand Centrufugal Pumps


Isaac Asimov's Guide to Earth and Space .. Isaac asimov


A Guide to the Collision Avoidance Rules


The Vertical Plane .. The Mystery of Dodleston Messages .. A bizarre Record of Communication through time


The Science of Formula 1 Design


Theory and Design of Air Cushion Craft


Yoga Guru to Swadeshi Warrior


The Science and Technology of Carbon Nanotubes


Tribology in Machine Design


The Materials Science of Thin Films


The Internet of Things .. Key Applications and Protocols


วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

Will We Ever Speak Dolphin? .. and 130 other science Questions answers


Wild Planet


The Quantum World .. Your Ultimate Guide to Reality's true strangeness


Top 10 Boston .. DK eyewitness Top 10 Travel Guides

Top 10 Berlin .. DK eyewitness Travel


Top 10 Paris .. DK eyewitness Travel


Top 10 San Antonio & Austin .. DK eyewitness Travel


Top 10 Puerto Rico .. DK Eyewitness Travel


The Lost Journals of Nikola Tesla


The Jihad to Destroy Barney


The Anti Zoo .. 50 Freaks of Nature you Won't see on TV


How to Make a Tornado


The Trader's Guide to Key Economic Indicators


The Still Divided Academy .. Now Compeling Vision of power, Politics, and Diversity...


Relativity.. Einstein's Mind-Bending Universe


Question Everything .. NewScientist


Our Planet


Origin, Evolution, Extinction


Logic for Dummies .. A reference for the rest of Us


Internet of Things .. Legal Perspectives


Do Polar Bears Get Lonely?


Computer Fun Math


ฺBeing Human ..The Inside story of What It means to be one of Us


Introduction to Space Science


Internet Psychology .. The basics