เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562

Key Concepts in Historical Geography


Isotope Geochemistry


Introduction to Research Methods in Psychology 3e


Introducing Research and Data in Psychology .. A guide to methods and analysis


Introductory Electromagnetics


Introduction to Statistics in Psychology 5e


Integrative Psychiatry


Imagined Futures .. Fictional Expectations and Capitalist Dynamics


Healing Corrections .. the future of Imprisonment


วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562

Global Environments ..through the Quaternary


Geomodels in Engineering Geology .. An Introduction


Engaging the Public to Fight the Consequences of Terrorism and Disasters


A Personal History of CESR and CLEO


Earth .. Portrait of a Planet 5e


วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562

Dimensions of Racism in Advertising


Advances in Librarianship .. Current issues in Libraies Information Science and Related Fields


Conflict and Communication .. A Changing Asia in a Globalizing World

 

Zapatista Women's Stories


Buda's Wagon .. A brief history of the Car Bomb


Assessing Service Quality


Avocacy in Conflict .. Critical Perspectives on Transnational Activism .. Notthing for us with out us


A Short History of the US Working Class


All the Real Indians Died Off .. 20 other Myths about native Americans


วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562

The Book of Why .. the new Science of Cause and Effect

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ The Book of Why The New Science of Cause and Effect

Developments in the Theory and Practice of Cybercartography


Colour Atlas of Glacial Phenomena


Cenozoic Volcanism in the Tyrrhenian Sea Region


Atlas of Bedforms in the Western Mediterranean


Advanced Numerical Modeling and Data Assimilation Techniques for Tropical Cyclone Prediction


วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562

Humanistic Geography


Hughes' Outline of Modern Psychiatry 5e


Hooked .. How to Build Habit-Forming Products


Global Geomorphology


Geomorphology and Society


Diffusive Gradients in Thin-Films for Environmental Measurements


Blockchain Revolution


A Historical Dictionary of Psychiatry


Blockchain for Dummies


วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562

Polynomials .. Problem Books in Mathematics

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Polynomials - A Problem Book

Pascal's Wager .. The man who played Dice with the God

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Pascal's Wager, James Conner

Paradoxes From a to z

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ paradoxes from a to z

Recreations in Logic


Recreational Problems in Geometric Dissections .. A How to Solve Them


วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

Fiber Bragg Gratings


Essential Psychopharmacology


Essential Psychiatry


The Divided Self


Depressive Disorders 2e


Dementia 2e