เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Modern Biotechnology ..Connecting Innovations in Microbiology and Biochemistry to Engineering Fundamentals

Modern Embedded Computing


Modern Industrial Statistics .. with Applications in R


Medical Terminology Simplified


The MIT Encyclopedia of Communication Disorders


Ministry of Science and Education


Microsoft Project 2013 & 2016


Microprocessor and Multimicroprocessor Systems


Microprocessor Architecture


Microprocessor Design .. A practical Guide from design planning to manufacturing


Micromart .. meet the Raspberry Pi 3


Measuring Computer Performance .. A Practitioner's Guide


Mathematics Magic and Mystery


Magical Plants .. the complete Illustrated encyclopedia of


Longman English Grammar


Logical Properties .. Identity Existence, Predication, Necessity, Truth


Mediating the Human Body .. Technology, Communication and Fashion


Life in the Middle Ages


Leung's Encyclopedia of Common Natural Ingredients


Laboratory Atlas of Anatomy and Physiology


Lake Sciences and Climate Change


Kundalini .. The Arousal of the Inner Energy


Computer Organization and Architecture .. William Stallings


Is Man to Survive Science


iOS 10 .. The Complete Manual


Investigating the Human Body


Introduction to the Human Body .. The essentials of anatomy and Physiology


Public Health .. Introduction to


In Praise of Simple Physics


Inherited Eye Diseases .. Diagnosts and Management


Imago Triumphalis: The Function and Significance of Triumphal Imagery for Italian Renaissance Rulers


Integral Urbanism


Gray's Anatomy for Students Flash Cards


Vander's Human Physiology


If Darwin Had Known about DNA


Hyper Transport System Architecture


Human Gross Anatomy .. An Outline Text


Human Body Systems ..Glencoe Science


Human Body .. DK Eyewitness


็Hydrogen Science and Engineering


Human Sectional Anatomy


Hydroponics for the Home Gardener


How to Draw Ghosts Vampires Haunted Houses


็How Fossils Overturned Evolution


How Computers Work .. Processor and Main Memory


How Computers Work 8,9,10e .. Ron WhiteHome Ward Bound .. The Life of Paul Simon


Homestyle Japanese Cooking