เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Mechanical Vibrations . Theory and application


Mechanical Vibrations .. 5e


Mechanical Engineering Handbook


Math Games & Activities . . From around the World


Marco Polo


Mapping Towns and Cities


Maphead


Making Sense of Strategy


Make Your Mission Statement Work


Machines & Mechanisms .. Applied Kinematic Analysis


Location Management and Routing in Mobile Wireless Networks


Inventive Weaving on a Little Loom


Introduction to Finite Elements in Engineering


Into Space with Ace Brave


Interference Analysis and Reduction


Indian Child Life


Lawns and Groundcover .. DK Simple Steps to Success


๋Jakers! Piggley and the Magic Doll


Jack and the Box


Isaac Asimov .. Realm of Numbers


Isaac Asimov .. Realm of Algebra


Ireland Dk Eyewitness Travel 2017


The Incredible Hulk .. Hulk VS. Hulk


Incense .. Crafting & Use of Magical Scents


Incense Magick Create Inspiring Aroumatic Experences for your Craft


In the Night Kitchen


Hymns


Huckleberry Hound Builds a House


Huckleberry Hound and Friend .. Giant Games Book


Circuit - Bending


Chariots of Gods .. Was God an Astronaut?


วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

How to Tell Time


็How to Speak English Fluently in 1 Week


How Money Works .. The Facts Visually explained DK


How Maps Restrict and Control .. Dic Fly Go


From Squaw Tit to Whorehouse Meadow .. How Maps Name, Claim, and Inflame


How many Moons Does the Earth Have


How It Work .. The Computer


Hot Embossing .. Theory and Technology of Microreplication


Heat Transfer .. A practical Approach .. 2e


Herbal Supplements and the Brain


Herbal and Traditional Medicine


Fundamentals of Heat and Mass Transfer ..C.P Kochandaraman


Heat Transfer J.P. Holman 10e


Harris' Shock and Vibration Handbook


Harold at the North Pole


Harold and the Purple Grayon