เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Program Management Leadership .. Creating Successful Team Dynamics


Professional Visual Studio 2013


Professional English in Use .. ICT for computers and the internet


Process - Induced Food Toxicants


Practical Food Microbiology


Principles of Biochemical Toxicology


Pretty Party Cakes


Primary Immunnodeficiency Diseases


Hand Crafted Candy Bars


Practising Journalism .. Values, Constraints, Implications


Practical Theory Complete .. A Self-Instruction Music Theory Course


วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Offshore Wind Turbines


Offshore Blowouts .. Causes and Control


Learning Three.js: The JavaScript 3D Library for WebGL


Odd Angles .. Thirty - Three Mathematical Entertainments


Ocean World .. the story of seas on earth and other planets


Ocean .. the definitive visual guide DK


Ocean .. The World's Last Wilderness Revealed


Netter's Obstetrics & Gynecology


Obama from Promise to Power


Pathology of the Kidney


Nutrition through the Life Cycle


Nutritional Genomics .. The Impact of Dietary Regulation of Gene Function on Human Disease


Nutrition and Diet Therapy


Novel Food Packaging Techniques


Nonlinear Regression with R


Nietzsche on Art and Literature


New Introduction to Multiple Time Series Analysis


New Headway .. Upper-Intermediate workbook with key


New Electronics .. the Science of Shopping


New Developments in Medicinal Chemistry


Netter's Essential Physiology


Netter's Concise Radiologic Anatomy


Kids .. National geographic


Cuba on the Edge of Change


Narratives & Narrators


Named Organic Reactions


My Philosophy for Successful Living


Muscle Revolution .. the high performance system for building a bigger, stronger, Leaner body


Guide to Organic Gardening .. Build Better Soil with Free Fertilizer


Machine Learning with R Cookbook .. Explor over 110 recipes to analyze data and build predictive


Learning RStudio for R Statistical Computing


Learning iOS Forensics .. a practical hand-on guide to acquire and analyze iOS devices..


Learning Data Mining with R


Learning on the Blog .. Collected Posts for Educators and Parents


Learning Java by Building Android Games


Learning Java Through Games


Introverts in Love .. The Quiet way to Happily ever after


English 3200 .. A Programed Course in Grammar and Usage


English - Chinese .. the canadian oxford picture Dictionary