เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2554

ทุนนิยมหลังวิกฤต

ตัวตั้งเพื่อการตั้งตัว

The Starch Solution

รางวัลลูกโลกสีเขียว

เจอวิกฤตจะเลือกวิวัฒน์หรือจะเอาวิบัติ

ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปอุดมศึกษา